Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans tidiga historia (v.10-13)

Skapad 2021-02-22 19:13 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Du kommer få lära dig om människans första tid på jorden, hur människorna utvecklades och hur de levde under istiden.

Innehåll

Mål

Du ska kunna

 • Placera ut begrepp som dåtid, nutid och framtid på en tidslinje
 • Ge några exempel på hur de tidiga människorna levde
 • Ge exempel på några viktiga händelser i människans tidiga historia
 • Kunna berätta om några spår i naturen vi ser idag, från istiden
 • Skriva en enkel faktatext
 • Kunna rita bilder till den text du har skrivit

Undervisning

Du kommer att lära dig genom:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Gemensamma och enskilda skrivuppgifter
 • Sorteringsövningar
 • Uppgifter i par och i grupp

Bedömning

Vi kommer bedöma om du kan:

 • Placera ut begreppen "dåtid, nutid och framtid" på en tidslinje
 • Nämna några exempel på hur de första människorna levde under istiden och den äldre jägarstenåldern
 • Nämna några exempel på hur vi ser spår från istiden i dagens natur
 • Skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord och/eller tankekarta
 • Rita bilder som passar till den text du har skrivit

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: