Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mello/musikshow - Snäckan

Skapad 2021-02-23 09:44 i Lokes förskola Halmstad
Förskola
Vi kommer att ha en melodifestival med avslutande uppvisning

Innehåll

VAD

Vi kommer att skapa en melodifestival. Med uppvisning i någon form vid projektets slut. 

 

VARFÖR

Motivera val av projekt

Barnen har visat ett stort intresse för musik, klä ut sig och dansa. Vi vill uppmuntra intresset och skapa en gemenskap och vi-känsla genom en show. Genom intervjuer har vi även sett ett intresse hos barnen för att göra en show.

Vad är det som gör att ni valt detta arbetsområde?

 • Vi vill bevara barnens glädje för musik, dans, och uppträdande. Vi kommer att göra om ett rum så att projektet flyter på under hela dagen så att dom spontant kan sjunga, dansa, uppträda och leva sig in i deras melloroller.
 • Vi kommer att se till att det finns scen, skapa mikrofoner, musik och scenkläder och annan rekvisita.

 

HUR

Arbetssätt & aktiviteter för att uppnå målen

 • Vi frilägger ett rum som blir ett mellorum. Vi ser till så att det finns inspirerande material.
 • Skapa scen, rekvisita, dans, musik, klädval, biljetter, kioskverksamhet, inbjudningskort mm.
 • Vi kommer att googla, youtube, mindmaps, skapa och kommunicera muntligt.
 • Vi kommer tillsammans med barnen att skapa ett mellorum med de tillbehör som behövs.
 • Vi vill att dom skall få dansa, sjunga, skratta, skapa tillsammans, känna samhörighet och att träna på att stå inför publik.
 • Vi vill att barnen ska stå upp för sina åsikter och sina förmågor, vi vill även att dom skall använda sig av olika uttryck som tex dans, sång, drama och skapande.
 • Vi tar vara på barnens tankar, ideer, önskemål, erfarenheter och låter dom styra och äga projektet.
 • Vi involverar föräldrarna genom att hjälpa barnen att leta upp barnens favorit låtar och hjälpa dom om barnen vill ha speciella kläder med sig hemifrån, ta med material hemifrån, tex toarullar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: