Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och sopsortering

Skapad 2021-02-23 09:58 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vi ska lära oss att källsortera och prata om varför det är viktigt att källsortera. Vad är återvinning? Vad kan vi återvinna?

Innehåll

Lektion 1 (intro). 30 min. 

1. Introducera temat. Varför ska vi jobba med detta? 

2. Gå igenom nya begrepp. 

- källsortera
- återvinna
- grovsopor
- restavfall
- miljö

3. Prata med axelkompis;

Källsorterar du? 
Hur gör du? 
Varför tror du att det är viktigt? 

5 minuter per elev. 

Exit ticket: Vad betyder återvinna?

 

Lektion 2, 30 min.

Plast. 

Diskutera i helklass med EPA. (Enskilt-par-alla). Vad är plast? Varför är det viktigt att återvinna? Vad händer när man återvinner plast? 

Titta på vad som händer när man återvinner plast. https://urplay.se/serie/216572-vad-hander-med-atervinningen

Exit ticket: Vad betyder källsortera?


Lektion 3, 40 min. 

1.Diskutera i helklass med EPA. (Enskilt-par-alla) Vad händer om man inte återvinner plast?

2. Klippa och klistra. 

Material
Bild på hav x2. 
Bilder på plast och havsdjur. 

(Finns på skolmagi)

Eleverna ska nu två och två klippa ut bilderna och klistra på. Hur ser ett hav ut, som mår bra? Hur ser ett hav ut, som mår dåligt? 

Exit ticket: Vad händer med plast som man återvinner? 

Lektion 3, 30 minuter. 

Papper. 

Diskutera i helklass med EPA. (Enskilt-par-alla) Vart kommer papper ifrån? Varför bör vi källsortera papper? Varför är det viktigt att man återvinner papper? 

Avsluta med att titta på vad som händer när man återvinner papper. https://urplay.se/serie/216572-vad-hander-med-atervinningen


Lektion 4, 50 min. 

1. Titta på vad som händer när man återvinner glas och metall. https://urplay.se/serie/216572-vad-hander-med-atervinningen. 

2. Diskutera. Vad har vi lärt oss? Varför ska man källsortera?

3. Lek; finn ett fel!
Fyll en påse med blandade sopor och lägg sedan upp några saker åt gången på golvet. En av soporna ska sorteras på ett annat sätt än övriga sopor, t ex att tre av soporna är av plast medan den fjärde är av papper. Låt barnen lista ut vilken som ska bort. 

Lektion 5; 30 min.

Titta på avsnittet om restavfall och hushållssopor https://urplay.se/serie/216572-vad-hander-med-atervinningen.
Diskutera i helklass med EPA. (Enskilt-par-alla)
Vad händer med det som inte kan källsorteras?
Vad händer med restavfall och hushållssopor? 

Exit ticket: Vad betyder restavfall?

Lektion 6: 40 min.

1. Stafett!
1. Ställ upp lådor som är markerade med vilket material de ska innehålla.
2. Eleverna får sopor som de nu ska källsortera.
3. På 2 minuter ska två elever sopsortera så mycket de hinner med. 
4. När tiden är slut tittar vi igenom så att man sorterat rätt. 

Gör sedan om detta så att alla elever får testa på att källsortera.

*Avsluta med att diskutera varför det är viktigt att källsortera rätt.

 

Lektion 7. 40 min. 

Knyt ihop säcken.

Diskutera i helklass. 

Vad har vi lärt oss? 
Vad kan VI göra för att hjälpa naturen? 

1. Dela upp eleverna i grupper. (4 personer per grupp)
2. Skriv vad man kan göra för att hjälpa naturen. Ex donera gamla kläder, använda papperspåsar, källsortera etc.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: