Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A trip to an English speaking country

Skapad 2021-02-23 11:37 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Engelska
You and a friend are back from a trip to an English-speaking country. We want to hear all about it! Be ready to present a recording of your trip w. 13

Innehåll

See further instructions in Google Classroom. 

I will look at:

  • The information you present and how you compare it with your own experiences and knowledge.
  • Your ability to find and choose relevant information in texts and on the internet and use it in your assignment.
  • How you present your assignment: your linguistic skills, pronunciation, correctness, clarity, and variation.

 

 

Matriser

En
A trip to an English speaking country

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelse
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Använda material
Använda innehållet i talad engelska och texter i egen produktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Muntlig presentation
Formulera sig i muntliga framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: