Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi och kemiförsök

Skapad 2021-02-23 12:18 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Hur kan man säkert veta vilket ämne något är? Hur gör man systematiska undersökningar i kemi? Vad gäller i en kemisal och vilka säkerhetsregler ska man följa där? Det här är frågor tillsammans med många andra frågor du kommer att kunna svara på efter vårt arbete med NTA-lådan "Kemiförsök".

Innehåll

Arbetsområde:

Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i ämnet kemi genom att genomföra enkla laborationer i NTA-temat "Kemiförsök". Det betyder att vi kommer att laborera mycket i skolan!

Material:
Laborationsmaterial i skolan (NTA-lådan "kemiförsök")
FyKe-boken (lånas i skolan)
Begreppslista (inför provet-papper) 
Frågepapper till texterna vi läser
Ditt NO-häfte där du dokumenterar laborationerna. 
Alla kommer att få läsa och skriva på ett papper om att lova att följa säkerhetsregler i laborationssalen. 

Hur vi arbetar:
Laborationer i grupp (ni blir indelade 3 och 3 och dessa grupper kommer ni att ha under hela temat)
Naturvetenskapligt arbetssätt (frågeställning- hypotes - undersökning - observation - resultat - slutsats - jämförelse - dokumentation).
Följa säkerhetsreglerna i labbet.
Genomgångar
Läsa texter gemensamt och enskilt
Svara på frågor till det vi läser om

Tid: 

Begrepp: atom, atomkärna, elektroner, protoner, neutroner, grundämne, periodiska systemet, molekyl, kemisk förening, materia, modeller, alkemist, aggregationstillstånd, temperatur, vatten, fast form, flytande form, gasform, fasövergång, avdunstning, kondensation, smältning, stelning, luft, luftmotstånd, fotosyntes

frågeställning, förutsägelse, hypotes, planering, undersökning, observation, observera, material, utrustning, dokumentation, dokumentera, resultat, slutsats, jämförelse, egenskaper, kemiska ämnen, testbricka, droppflaska, förstoringsglas, skyddsbricka, rödkålssaft, jodlösning,petriskål, bägare, säkerhetsregler.

Examinationer:

Du, tillsammans med din grupp kommer att göra ett laborativt prov tillsammans. Ni ska planera, utföra, dokumentera och sammanställa er laboration i en laborationsrapport som lämnas in till mig via Teams. 

Vi kommer att ha prov i DigiExam. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Grundläggande kemi och kemiförsök

Grundläggande kemi och kemiförsök

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Systematiska undersökningar
Du kan med hjälp av läraren genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du kan på egen hand genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Du behöver träna på att genomföra en systematisk undersökning utifrån en given planering.
Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och/eller i bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du behöver träna på att dokumentera dina undersökningar i text eller i bild.
Använda utrustning och säkerhetsregler
Du följer de säkerhetsregler som finns och använder oftast utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Du behöver träna på att följa de säkerhetsregler som finns och använda utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Beskriva och förklara begrepp
I din laborationsrapport visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med viss användning av kemins begrepp.
I din laborationsrapport visar du att du kan använda dig av din kunskap om kemiska ämnen. Du förklarar och beskriver med ganska god användning av kemins begrepp.
Du behöver träna på att förklara och beskriva med användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: