👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall - Samplanering Luna/ Smedby 2022

Skapad 2021-02-23 14:27 i Luna förskola Österåker
Förskola
Mall för att samplanera ämnesområden inom vårt Årshjul. Samplanering innebär att arbetslaget planerar tillsammans utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen.

Innehåll

Ämne:

Datum:

Deltagande pedagoger:

 

Design

Lärmiljö

-Lekar:

-Skapande:

-Dramatisering:

-Sång/musik/dans:

Organisation: (stödinsatser och anpassningar)

 

Ledarskap (vad är viktigt i ditt ledarskap för barnen i denna tårtbit)

 

Samsyn

Begrepp: (fyll i från inspirationsmaterialet)

 

Struktur, kvalitét hela dagen, fokusområde:

 

Hållbar förskola:

 

Beskriv processen utifrån ovanstående planering med hjälp av de didaktiska frågorna:

 

Vad ska barnen utveckla kunskap om?

 

 

Var ska undervisningen ske? Kopplat till vad som ska läras. T.ex. arbetar vi med gräs så är vi ute vid gräsmattan. 

 

 

Hur kan vi utmana barnen? Grupp och individnivå - barn i behov av särskild stöd.

 

 

Varför ska barnen lära sig detta?

 

 

 

Hur säkerställer vi att alla barn i barngruppen får möjlighet till deltagande i undervisning?