Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S P A N S K A 7 V A C A C I O N E S

Skapad 2021-02-23 16:06 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med temat semester och du kommer att få lära dig att skriva ett brev på spanska.

Innehåll

Spanska åk 7

Vacaciones

Tema: 
I det här temat kommer vi att arbeta med: 
- hur man skriver ett brev, t.ex. passande ord och struktur
- repetition av -ar verb
- repetition av väder

 

Förmågor att utveckla:

Tala – uttal, ord och fraser (med korrekt uttal)

Samtala – uttal, ord och fraser (lyssna och svara)

Lyssna och förstå – förstå när någon pratar (förstå instruktioner)

Läsa och förstå – ord, fraser och meningar på spanska (förstå texter)

Skriva – ord, fraser och meningar

Realia – spanskspråkig kultur, levnadssätt och geografi

Innehåll:

I det här temat kommer vi att arbeta med ett mail från en semesterresa. 

Undervisning och material:

Undervisningen kommer att innehålla:

- genomgångar av framför allt grammatik

- läsning av olika texter; berättelser, dialoger, dikter, sånger

- ord- och frasinlärning

- muntliga övningar; fritt tal, ställa frågor, svara på frågor, dialoger

- skrivövningar

- hörövningar

- lärobok

- digitalt material såsom t.ex. quizlet, kahoot, rockalingua

- diverse extramaterial 

Examination och återkoppling:

Vi kommer att arbeta med majoriteten av förmågorna på majoriteten av spansklektionerna. 


Vi har läxor ca en gång i veckan. Ofta är det glosor, men då och då är det grammatik eller någon annan uppgift.


Kunskapskraven kontrolleras med större uppgifter med jämna mellanrum

 

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Estoy de vacaciones 

– Capítulo 11

- Lyssna på texten (cd1,17) och i par läs den högt. Översätt skriftligt. 

- Arbeta med övningarna: A, C, D, E, F, G, H, I (texten + verb)

- Escucha: B (cd2,24, verbböjning i frågor/svar)

- Escucha: J (cd2,25, telefonsamtal)

- Escribe: K & L (övning inför text, genomgång hälsning/avsked, struktur)


+ extra uppgifter

Tid över? Kolla gärna: ”Webbapp amigos 2” på google

Läxa: mer information kommer, se kalender och lektionsplanering

Examination: Du ska under ett lektionstillfälle skriva ett mail ifrån en påhittad semesterresa, inga hjälpmedel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: