Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S P A N S K A 8 S E R/E S T A R

Skapad 2021-02-23 16:24 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här temat kommer vi att jobba med de två verben ser och estar. I spanskan har svenskans "att vara" två motsvarigheter och det gäller att veta när man använder vilken av dem.

Innehåll

 

Spanska åk 8

Ser/Estar

Tema: 

I det här temat kommer vi att arbeta med: 

- verben ser/estar

- personlighetsdrag

- repetera personbeskrivningar


 

Förmågor att utveckla:

Tala – uttal, ord och fraser (med korrekt uttal)

Samtala – uttal, ord och fraser (lyssna och svara)

Lyssna och förstå – förstå när någon pratar (förstå instruktioner)

Läsa och förstå – ord, fraser och meningar på spanska (förstå texter)

Skriva – ord, fraser och meningar

Realia – spanskspråkig kultur, levnadssätt och geografi

Innehåll:

Du kommer att få lära dig ord för att beskriva personlighetsdrag samt visa vad du kan inom områden som utseende och fritid. 

Undervisning och material:

Undervisningen kommer att innehålla:

- genomgångar av framför allt grammatik

- läsning av olika texter; berättelser, dialoger, dikter, sånger

- ord- och frasinlärning

- muntliga övningar; fritt tal, ställa frågor, svara på frågor, dialoger

- skrivövningar

- hörövningar

- lärobok

- digitalt material såsom t.ex. quizlet, kahoot, rockalingua

- diverse extramaterial 

Examination och återkoppling:

Vi kommer att arbeta med majoriteten av förmågorna på majoriteten av spansklektionerna. 


Vi har läxor ca en gång i veckan. Ofta är det glosor, men då och då är det grammatik eller någon annan uppgift.


Kunskapskraven kontrolleras med större uppgifter med jämna mellanrum 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Ser/Estar

UR Habla ya ser/estar

- titta på habla ya, ser och estar

- gör tillhörande arbetsblad rätta


El libro – capítulo 8

- Lyssna på texten (cd1,12) och översätt den muntligt.

Det finns 2 verb i texten som betyder är, vilka är de? Vad är skillnaden? Hur böjer man dem?

- Ejercicios: A-J (ser/estar, rätta mot facit)

- Escucha: K (cd3,1, översätt svenska orden först) 

- Ejercicio: L (ordövning kopplat till texten)


Skrivuppgift

- Repetera ”Descripciones de personas” som hjälp till skrivuppgiften. 

- Ejercicio: N (+ ett stycke om drömpartner) Denna uppgift lämnas in! 


+ extra uppgifter

Tid över? Kolla gärna: ”Webbapp amigos 3” på google

 

Läxa: mer information kommer, se kalender

Examination: 

- del av talatest längre fram under terminen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: