👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 8 12C

Skapad 2021-02-23 16:35 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Religionskunskap
Hinduism & Buddhism, Vad påverkar oss?, NRR & Sekulära livsåskådningar.

Innehåll

 ARBETSPLANERING

INSTUDERINGSUPPGIFTER

Hinduism & Buddhism

Vad påverkar oss?

NRR & Sekulära livsåskådningar

Vi läser båda religionerna under samma område, en åt gången. Eleverna arbetar med instuderingsfrågor/diskussionsfrågor som behandlar båda religionerna. De får sedan analysera likheter/skillnader. Examinationen är muntlig och skriftlig.

Området bottnar i begreppet identitet som problematiseras med hjälp av olika livsfrågor. Inledningsvis gör vi övningen "Jakten på svar" för att sedan skriva en kortare text om olika påverkansfaktorer, både inom och utanför religionen. 


Vi gör sedan en minifördjupning av begreppet riter där eleverna får fundera över egna riter, sekulära riter och religiösa riter samt reflektera över vilken funktion dessa har. 

Eleverna får göra ett eget arbete/grupp kring en ny religiös rörelse. Här arbetar vi särskilt med inifrån- och utifrånperspektiv (hur religionen representerar sig själv kontra hur andra ser på den). Arbetet redovisas i en presentation.


Efter detta arbetar vi med sekulära livsåskådningar genom att göra en karta (digitalt, finns verktyg, alternativt för hand) över olika typer av religioner och livsåskådningar för att få syn på gemensamma nämnare (oavsett religiös/sekulär). Humanism har en central roll.

Matriser

Re
Religionskunskap

E
C
A
Begrepp
,
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Religion och samhälle
,
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Identiteter Livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Argumentera
.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.