Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 - Geometri

Skapad 2021-02-23 21:08 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Matte Direkt år 8 kap 2
Grundskola 8 Matematik
Hur många personer får plats på en kvadratmeter av klassrumsgolvet? Hur många symmetrilinjer har en snöstjärna? Dessa frågor och många fler kommer du att få lära dig svaren på under detta spännande avsnitt i geometri.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete: Matte Direkt kap.2, åk 8., stenciler, problemlösningsuppgifter, digitala verktyg.
Vi kommer ha: Exit tickets, Diagnos och Skriftligt prov (Provdatum kommer senare)

Målen för utvecklingsområdet

 • Utveckla din förmåga att värdera sina lösningsstrategier utifrån problemtolkning-mätning-beräkning-resultat 
 • Utveckla sin förmåga att kunna förklara/beskriva skillnaden och sambanden mellan omkrets och area 
 • Utveckla sin förmåga att med hjälp av matematiska metoder kunna beräkna omkrets och area på parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, triangel och cirkel 
 • Utveckla sin förmåga att med hjälp av matematiska metoder beräkna skala och göra mätningar i en ritning
 • Utveckla din förmåga att kunna förklara spegelsymmetri och rotationssymetri
 • Utveckla sin förmåga att med hjälp av olika uttrycksformer föra matematiska resonemang muntligt eller skriftligt och/eller med hjälp av många olika uttrycksformer t.ex. i handling med konkret material eller med hjälp av bild, ord, matematiska symboler. 
 • Utveckla sin förmåga att använda geometrins sätt att benämna olika figurer för att kunna beskriva och jämföra dessa.

Du kommer på lektionerna att få

 • Rita de geometriska figurerna och samtidigt träna på vad de heter  
 • Träna på att förklara hur man räknar ut omkrets och area  
 • Träna på att förklara begreppet area med hjälp av bilder, ord eller matematiska symboler 
 • Beskriva egenskaper hos tvådimensionella figurer  
 • Räkna ut area med hjälp av formler 
 • Träna på att använda och anpassa enheter vid beräkning av area 
 • Träna på att förklara hur man gör beräkningar med skala
 • Träna på att göra mätningar i en ritning
 • Träna på att  förklara spegelsymmetri och rotationssymetri med stöd av symboler och bilder
 • Träna på att använda miniräknaren vid beräkningar 

 

Så här bedöms det du lärt dig

 • Du kan rita de geometriska figurerna och samtidigt berätta vad de heter 
 • Du kan förklara hur man gör när man räknar ut omkrets och area 
 • Du kan förklara begreppen area med stöd av symboler och bilder 
 • Du kan berätta och beskriva likheter och skillnader hos tvådimensionella figurer 
 • Du kan använda formler för att räkna ut både omkrets och area 
 • Du vet också vilka enheter man ska använda 
 • Du kan förklara hur man gör beräkningar med skala
 • Du kan göra mätningar i en ritning
 • Du kan förklara spegelsymmetri och rotationssymetri med stöd av symboler och bilder
 • Du kan göra uträkningar på miniräknare. 
 

För att nå högre nivå ska du även kunna:

 • beräkna begränsningsyta
 • mer om areor av trianglar, cirklar, cirkelsektorer och fyrhörningar
 • beräkna befolkningstäthet

Begrepp att kunna inom området Geometri
area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, skala, symmetri, spegling och rotation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

-
Du är osäker på detta område och har inte visat godtagbara kunskaper varken skriftligt eller muntligt
Nivå 1
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 2
Nivå 2
På väg mot nivå 2
Visar vid vissa tillfällen kunskaper för nivå 3
Nivå 3
Problemlösning, förståelse för problemet
Du kan tolka problemet och löser en del av uppgiften Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
----->
Du kan lösa hela problemet med en matematisk modell på ett väl genomfört sätt och väljer en effektiv metod Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Metod, kvalitén på metoder och strategier
 • Ma
Du har valt några metoder och gjort i huvudsak korrekta beräkningar
----->
Du har valt och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
----->
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Begrepp, förståelse för matematiska begrepp
 • Ma
Du gör några korrekta enhetsomvandlingar. Du visar kunskaper om beräkning av areor
----->
Du kan göra korrekta enhetsomvandlingar. Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt.
----->
Du kan göra korrekta enhetsomvandlingar. Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt.
Resonemang, din förmåga att resonera matematiskt
 • Ma
 • Ma
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
----->
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang.
----->
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang.
Kommunikation, tydlighet i redovisningar och matematiskt språk
 • Ma
 • Ma
Din redovisning omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjligt att följa och du förstår det matematiska språket.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk.
----->
Din redovisning omfattar hela uppgiften, och redovisningen är tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: