Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Français 3 Moi, j'habite ici Muntlig uppgift

Skapad 2021-02-23 21:23 i Södra latins gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska

Innehåll

Moi, j'habite ici - muntlig uppgift

 

Att kunna samtala om något vardagligt ämne och interagera i samtalet. 

 

Förberedelser: Ta två foton (i telefon, dator eller digitalkamera) Foto 1: Ett kort som på något sätt visar ditt boende. Det kan vara inomhus eller utomhus. Foto 2: Ta också ett kort som visar något som finns i ditt kvarter eller på ett ställe där du ofta brukar vara.

 

Förbered att kunna berätta om bilderna och var också beredd på att ställa frågor om din kompis bilder.

 

Vid provtillfället: Ni visar/laddar upp i chat och presenterar era bilder för varandra och ställer frågor om varandras bilder. Läs inte upp ett skrivet manus! Ni får sen några påståenden om boende att prata om (kommentera, ställa följdfrågor, utveckla tankar och ge en åsikt).

 

Tidsåtgång: ca. 10 min

 

Det är viktigt att försöka få samtalet att flyta! Repetera och lär dig samtalsfraser så att du kan använda dem på ett naturligt sätt.

 

 

Matriser

ModFra
Français 3 Moi, j'habite ici Muntlig uppgift

Ej ännu godkänd - se kommentar
E
C
A
Innehåll
Innehåll/fyllighet Ord och fraser
Se kommentar.
Berättar om de båda bilderna. Kommenterar påståenden på ett kortfattat sätt. Enkelt ordförråd.
Utvecklar med exempel och detaljer.
Utvecklar och ger en mångsidig beskrivning. Kommenterar utförligt. Variation och bredd i ordförråd.
Tydlighet och flyt
Tydlighet Flyt Uttal
Se kommentar.
Du talar i stort sett i hela meningar och gör dig förstådd.
Du talar till viss del sammanhängande. (T.ex. genom sambandsord och fraser som bygger vidare på varandra.) Uttalet är acceptabelt.
Du uttrycker dig i huvudsak språkligt korrekt med ett visst flyt. Uttalet är klart.
Interaktion
Se kommentar.
Du deltar i samtalet genom att ställa och besvara någon enstaka fråga.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du kommenterar och för samtalet framåt genom att ta initiativ, haka i, fylla på och ställa följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: