Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse v 8

Skapad 2021-02-24 08:06 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål.

Eftersom vi fått varmare väder övergår vi från is till vatten nu. Under utevistelsen har där varit mycket vattenpölar på gården som fångat barnens intresse.

Vi fortsätter att färdigställa vår träd.

 

 

Syfte: Att barnen får ösa och hälla med olika redskap och storlekar på mått. Vi låter de få upplevelser av de matematiska begreppen mycket/lite, stor/liten, heller i och ur vatten, tom/fylld.

Vi färdigställer vårt träd, där syftet varit att få utforska olika material och att få upplevelser med våra sinnen.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: