Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Ma3c

Skapad 2021-02-24 09:33 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Matematik
Här finns planeringen för kursen matematik 3c

Innehåll

Planering Ma 3c 

Na2 Ht 2020 

Vecka 

Tisdag 11.55-13.25 sal 201L 

Torsdag 12.35-13.45 sal 201L 

35 

Algebra och polynom, potenser 

s.10-11 + s.13 

Kvadratrötter/Absolutbelopp 

Ekvationer 

s. 16, 19 

36 

Fjärdegradsekvationer, substitution. Faktorform 

s. 21,23 

Rationella uttryck s. 27,30 

37 

Förenkling av rationella uttryck s. 31-32 

Addition/Subtraktion av rationella uttryck s. 35,37 

38 

Multiplikation/Division av rationella uttryck s. 39 

Funktioner. Värdemängd/Def.mängd 

Räta linjens ekvation  

s. 41, 45 

39 

Andragradsfunktioner 

s. 48-49 

Exponentialfunktioner  

s. 52-53 

40 

Repetition s. 59-63 

Repetition 

41 

Prov kapitel 1 

Ändringskvoter s. 69-70  

42 

Derivata som begrepp 

s. 75-76 

Gränsvärden s. 79 

43 

Derivatans definition  

s. 82 

Deriveringsregler s. 87,89 

44 

LOV 

LOV 

45 

Derivata av potensfunktioner 

s. 95 

Talet e  

s. 101 

46 

Naturliga logaritmer 

s. 104 

Derivata av exponentialfunktioner 

s. 106 

47 

Temadag 

Problemlösning s. 109-110 

48 

Grafisk och numerisk derivering  

s. 113 

Grafritare och derivators värden 

s. 116  

49 

Repetition s. 121-127 

Repetition  

50 

Prov kapitel 2 

Extrempunkter, växande/avtagande  

s. 132, 135 

51 

Förstaderivatan och grafen 

s. 139 

Avslutning 

52 

LOV 

LOV 

 

 

 

 

 

 

 

Vt 2020 

Vecka 

Tisdag 12.10-13.35 sal 213 

Torsdag 10.10-11.30 sal 216 

2 

Skissa grafer s. 142 

Största/minsta värde 

s. 146 

3 

Max/Minproblem 

s.149-150 

Fler problem  

s.151-153 

4 

Potensfunktioner 

s. 156 

Andraderivatan 

s. 157,160 

5 

Grafritande miniräknare 

s. 163 

Tillämpningar och problemlösning s. 166-167 

6 

Deriverbarhet 

s. 171 

Primitiva funktioner s. 175 

7 

Primitiva funktioner med villkor 

s. 177 

Integraler s. 180 

8 

Integralberäkning s. 185 

Tillämpningar 

s. 188-190 

9 

LOV 

Repetition s. 196-203 

10 

Prov kapitel 3 

Trigonometri s. 208 

11 

2 speciella trianglar 

s. 209 

Cirkelns ekvation 

s. 210 

12 

Enhetscirkeln 

s. 215 

Areasatsen s. 218 

13 

Sinussatsen s. 220 

2 fall med sinussatsen  

s. 224-225 

14 

Cosinussatsen  

s. 229-230 

Tilämpningar 

15 

Problemlösning 

s. 232-233 

Repetition kap 4 
s. 239-245 

16 

LOV 

Repetition kap 4 

17 

Prov kapitel 4 

Repetition inför NP 

18 

Temadag 

Repetition inför NP 

19 

Repetition inför NP 

Repetition inför NP 

20 

Repetition inför NP 

Onsdag NP  

21 

Betygssamtal 

LOV 

22 

Vi börjar på Ma 4 

 

23 

 

 

24 

 

Sommarlov 

25 

 

 

 

 

Du hade roligt på kursen! 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: