Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomisk- samt social hållbar utveckling

Skapad 2021-02-24 10:13 i Murgrönan Örebro
Förskola
Hållbar utveckling med fokus på Social- och ekonomisk hållbar utveckling

Innehåll

Var är vi?

Nulägesbeskrivning.

Barngruppen består av barn 1-5 år. Många barn med svagt eller inget verbalt språk. Det finns viss kunskap i personalgruppen gällande vad social- samt ekonomisk hållbar utveckling innebär men vi arbetar för att det ska bli en naturlig del av vår vardagliga verksamhet.

Vart ska vi?

Vad ska det leda till?

En ökad kunskap i personalgruppen, och ett mer naturligt sätt att arbeta med Social- samt ekonomisk hållbar utveckling. Ett grundläggande intresse och en ökad kunskap inom dessa områden i barngruppen.

Hur gör vi?

Planering.

Social hållbar utveckling: 

Inledningsvis fokus på barnens rätt att bli hörda och uttrycka sin vilja (demokrati). Vi arbetar för att göra bildstöd och TAKK till en naturlig del av vår verksamhet för att stödja de barn som saknar förmåga att uttrycka sig på annat sätt. Vi arbetar med veckans tecken, dagarnas- och färgernas tecken men försöker även använda tecken spontant i samtalet med barnen. 

Ekonomisk hållbar utveckling:

Inledningsvis resursanvändning och dess konsekvenser. KOnsumption och livsstilsmönster. Göra barnen uppmärksamma på t ex slöseri av förbrukningsvaror (papper, tvål, matsvinn etc) och vilka konsekvenser det får i omvärlden. Samtala om att ta hand om de föremål vi använder oss av (leksaker etc).

 

Hur blev det?

Uppföljning och analys.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: