Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassikeranalys

Skapad 2021-02-24 10:30 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Låt dig fångas av en annan tid, ett annat människoöde, spänning och romantik…

Innehåll

Vad är en klassiker?

Så här skriver Wikipedia: ”skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis Gullivers resor, och anses vara god litteratur. ”

Till det kan vi kanske lägga till att en klassiker är en skönlitterär berättelse, dikt eller dramatik, som

kan anses vara en god representant för en speciell inriktning under en viss tid. Och/eller; att verket (litteraturen) i sig har så många goda kvaliteter att den anses vara viktig för mänskligheten att bevara.

Dessutom är berättelser från andra tider än vår egen också att öppna en dörr in i historien, ett sätt att förstå och känna med människor från en annan tid. Och det är spännande på riktigt! Hur tänkte antikens kvinnor om kärlek? Hur såg den medeltida mannen på döden?

Dessutom hör klassikerna till det som vi brukar kalla för vårt gemensamma kulturarv, ett sätt att bygga gemensamma referenser och betydelser.

Jaha, om vi har rett ut det så är det dags att börja läsa och jobba.

 

Val av klassiker och epok

Börja med att gå igenom en översikt av de olika epokerna inom litteraturhistorien och samtidigt fundera över vilken klassiker du vill läsa och/eller vilken tid/författare du vill läsa om.

Det kan vara någon bok som du tänkt länge att den där borde man ju ha läst…  Dracula, Svindlande höjder eller Robinson Crusoe. Eller också är du nyfiken på grekiska antiken vill se hur de berättade där: ett drama eller kanske lyrik? Eller är det en särskild författare du funderar över: Mando Diao tolkade  Fröding och nu tänker du passa på att också läsa en diktsamling, eller Selma Lagerlöf – varför finns hon på våra 20-lappar, bäst jag läser Nils Holgerssons… eller…? Det vill säga:

Du ska alltså välja en så kallad ”klassiker” att läsa.

I ditt val kan du hämta inspiration från Boken100bästaböcker och serien Hej Litteraturen.

Vi har gått igenom ett elevexempel  så du vet hur ett färdigt arbete kan se ut.(finns i teams- klassanteckningsboken)

 

Skrivuppgiften

Uppgiften består av tre delar

att berätta om den klassiker du läst

att berätta om författaren och den epok som författaren verkade i.

att berätta på vilket sätt klassikern är typisk för just den här epoken och varför boken är en klassiker.

 

Arbetets olika delar:

 1. Skriftlig inlämning:
 • en förstasida där du skriver arbetets titel, ditt namn, kursens och skolans namn och datum.
 • en inledning där du presenterar ditt arbete och vad du tänker göra/vad du tyckt varit
  intressant
 • presentation av bokens innehåll
 • presentation av författaren
 • presentation av  författarens samtid, epoken och hur detta möjligtvis påverkat honom/henne
 • presentation av hur boken representerar den tid den är publicerad i, den epok den tillhör
 • presentation av dina egna tankar om innehållet och form (form: språk, sätt boken är skriven på,
  ingår boken i någon genre,  vilken och varför?)
 • källor, dvs du anger var du hittat dina fakta som du använt dig av i arbetet

 

 

 1. Muntlig presentation - ppt

Muntlig presentation av din bok och din epok om ca 5- 7 minuter.

 

 1. En diskussionsfråga som ni i gruppen ska diskutera muntligt. Ta något i boken som du tycker är värt att diskutera vidare, det kan vara ett dilemma, en moralisk fråga eller annat. Det kan vara tex: Vad tycker ni om …?  Eller vad skulle ni göra om…?  Finns… idag? Eller annat. Du ska också ha förberett ett eget resonemang kring din egen diskussionsfråga med olika argument, olika synvinklar osv och du ska svara på de andras diskussionsfrågor.

 

Datum att komma ihåg

Måndagen den 29 mars-  skriftlig inlämning och presentation

Matriser

Sva
Klassikeranalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: