Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energikällor - åk 4

Skapad 2021-02-24 11:48 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi Fysik Teknik Kemi
Vi använder mycket elektricitet i dagens samhälle. Hur framställs den och hur påverkas naturen och människan av denna framställning? Vad kan vi göra för att spara på energi?

Innehåll

I undervisningen kommer vi att:

 • Prata och anteckna.
 • Läsa en text om energikällor.
 • Titta på filmer.

Vad du ska kunna förstå och förklara:

När du är färdig med arbetsområdet ska du kunna:

 • veta skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor.
 • veta vilka våra vanligaste energikällor är vilka för och nackdelar de har.
 • veta vad växthuseffekten är för något.
 • veta hur den ökande växthuseffekten kan påverka våra liv.
 • veta varför vi måste hushålla med energi.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara på energi i hemmet. 

Begrepp att kunna: Energi, förnybara/icke förnybara energikällor, biobränsle, fossila bränslen, solenergi, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, olja, naturgas, stenkol, växthuseffekt, global uppvärmning, klimatförändringar.

Bedömning:

 • Hur du kan använda naturvetenskapliga begrepp när du förklarar och beskriver. 
 • Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Energikällor

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
 • Tk  E 6
Begrepp och samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska/fysikaliska/kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins/fysikens/kemins begrepp.
 • Bi  E 6
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: