Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollglädje

Skapad 2021-02-24 11:55 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Bollarna som ett naturligt och inspirerande inslag i vår vardag på Pärlan. Vi ser möjligheter till att utveckla flera färdigheter samt utveckla barnens kompetens i färg, form, storlek samt antal. Ett arbetssätt som går ut på inkludering, gemenskap, samarbete och glädje i leken!

Innehåll

Lek med boll

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

Under inskolningsperioden med våra nya barn på Pärlan har vi tillfört bollar till avdelningen. Det har visat sig bli ett stort intresse för i princip alla av våra barn på Pärlan. Vi upplever att de delar mycket glädje i leken med bollarna. Barnen upptäcker även bollens olika egenskaper vilket vi vill uppmuntra!

 Tyvärr ser vi även att de äldre barnen kastar bollarna på varandra, på fönster och visar i allmänhet ingen hänsyn runt omkring dem.

Vi ser möjligheterna att inkludera bollarna i olika undervisningstillfällen samt att ha bollarna som ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi vill att bollarna ska få möjlighet att finnas tillgängligt för barnen och inte något vi stoppar in i förrådet och bara tar fram någon gång då och då.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

 

 

Vi vill erbjuda barnen en tillåtande miljö där bollarna får ett naturligt inslag på pärlan. Vi vill skapa ett gott samarbete och samspel mellan barnen med bollarna.

-       Mål från strategin på Diamantens förskola samt ur förskolans läroplan 98.

”förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem”

Vi pedagoger stöttar och bjuder in till ett samarbete med bollarna. Vi delar med oss, ger boll till de som inte har någon, i slutändan handlar det om att vi vill utveckla barnens förmågor att inkludera varandra i gemenskapen.

”Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. ”

Vi pedagoger erbjuder barnen olika sätt att erfara bollen/bollarna. Vi vill introducera samt uppmuntra barnen till bollens olika användningsområden genom olika undervisningssituationer. Vi tar även bollarna till olika miljöer och utforskar användningsområdena samt bollarnas förmåga.

 

”Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet.  Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer”

Vi ger barnen utrymme för att utforska och leka fritt med bollarna, vi observerar på vilka olika sätt barnen tar till sig bollen. Vilka användningsområden ser vi? Hur hanterar barnen bollen? I vilka situationer samt miljöer får bollen olika syften/meningar i leken?

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vårt förhållningssätt: Tillåtande, nyfikna, närvarande samt påhittiga. Det krävs att vi som pedagoger visar olika sätt att leka med bollen, olika sätt att utforska bollen eller också bara olika sätt att samarbeta med bollen tillsammans med barnen. Barnen gör oftast inte som vi säger, barnen gör ALLTID som vi själva gör, vi får inte glömma det! Vi är deras inspirationer :)

Arbetssätt: Vi har samlat bollar från diamantens förskola och inverterat vilka bollar vi saknar. Vi har lagt in önskemål i Drive på ”inköp” vilket vi hoppas på kommer till våren. Bollarna ska erbjuda en variation och fler olika undervisningsmöjligheter.

Förändring i miljö: Vi har tillfört en låda på hjul där vi samlat alla bollar. Vi har satt dit en bild på bollarna på lådan så att barnen vet vart bollarna ska ”städas” efter aktivitet. Barnen ska få rätt att leka med bollarna när de vill under dagen men vi vill att barnen respekterar bollens värde och vart vi placerar dem så de inte kommer bort.  

Vår strategi är att samlas kring olika undervisningssituationer där bollen är i fokus. Det exempelvis handla om:

     - Bollen får gå runt i ring samtidigt som vi sjunger en sång om bollen som går runt. Här får barnen utveckla sin förmåga att inkludera kompisarna genom att skicka bollen vidare till kompisen bredvid samt att turtagningen tränas.

 

-       -  Samling med olika bollar där vi undersöker deras utseende och egenskaper. Här får barnen möjlighet att lära med sina olika sinnen SE - KÄNNA – HÖRA. Hur känns bollarna och hur låter de olika bollarna när vi studsar dem i golvet exempelvis?

      - Vi samtalar kring färger, former, antal samt använder oss av begreppen: Störst, stor, liten, minst, hård, mjuk osv.

 

-       - Massage där vi ger varandra massage med de olika bollarna, hur känns de på ryggen? Här får barnen visa varandra omtanke och vi utforskar tillsammans olika sätt att göra så att det känns skönt för kompisen. Gemenskap och respekt.

 

-       - Samtala kring hur vi behandlar bollen, varandra och olika sätt att handskas med bollen i olika miljöer. Vilka användningsområden har den?

Vilka färdigheter fokuserar vi lite extra på?

Samarbete, Visa respekt, Lyssna samt Bjuda in

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

2021-03-01 Barnen visar ett stort engagemang och glädje när bollarna får ta plats i undervisningen. Alla på avdelningen har fastnat för någon boll och intresserat sig i någon speciell aktivitet med bollen. Vi möter barnens egna behov och utveckling, vi försöker se hur bollen kan användas i ett lärande för varje individuellt barn. Exempelvis pratar vi om egenskaper samt samarbete lite extra med de äldre barnen. De yngre barnen fokuserar vi på ett samspel, rulla bollen, uppleva med sinnena. Tillsammans har vi upptäckt olika användningsområden -> Tagit med boll till lekplats där den fått möjlighet att användas på olika sätt - Rullat boll ner för rutshkanan - Dansat med boll - sparkat och rullat boll till varandra

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: