Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature History

Skapad 2021-02-24 12:48 i Österåkers gymnasium Österåker
Gymnasieskola Engelska
Literature history - The Enlightenment and The Romantic Period in Britain

Innehåll

Week

 

Lesson 1

Wednesdays  (80 min)

Lesson 2

Thursdays (80 min)

Contents & Material

Examination

6

Intro Literature History

EF Class: British Industrial Revolution + Authors and their work (listening skills)

Literature History

Seminar: The Enlightenment + Defoe: Robinson Crusoe

Power point

Text extracts

 

7

Literature History

The Enlightenment: Defoe + Swift

Literature History

Seminar: The Romantic Period + Frankenstein

Power point

Text extracts

 

8

Study Day

Literature History

Romantic Period + Frankenstein cont

Power point

Text extracts

 

9

Sports holiday

Sports holiday

 

 

10

Literature History

The Romantic Period: The Lake Poets

Literature History

The Romantic Period: The Lake Poets

Power point

Text extracts

 

11

Literature History: repetition for test

Literature History Exam

1.       Digiexam

2.       hand-written notes from seminars

3.       perception (multiple choice)

4.       text extracts (read and understand)

5.       analysis (read and find evidence)

 

Literature History Exam

Enlightenment + Romantic Period (Swift, Defoe, Lake Poets, Shelley)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och i mer formella sammanhang. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: