Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid åk8 vt21

Skapad 2021-02-24 13:12 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia
Under 16- och 1700-telen skedde några stora förändringar i världen som påverkar oss än idag. Arbetsområdet handlar om följande revolutioner vetenskapliga amerikanska franska industriella

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå vad som hände under revolutionerna, varför det hände då och vad det ledde till.

Du ska också förstå hur vi kan tolka händelserna idag och hur detta används idag.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om upplysningstiden samt de fyra revolutionerna. Orsaker, förlopp (vad? vem? vem? när?) och konsekvenser på lång och kort sikt.

 • Vetenskapliga revolutionen
 • Amerikanska revolutionen
 • Franska revolutionen
 • Industriella revolutionen

Genomförande

Genomgångar, filmer, läsning i lärobok och andra källor, diskussioner med tillhörande uppgifter.

Redovisning

Under och i slutet av arbetsområdet svara eleven på frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Historia
Kunskaper om, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historia
Använda historia
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: