Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO årskurs 1

Skapad 2021-02-24 13:42 i Skulltorps skola Partille
SO år 1 närområdet
Grundskola 1 SO (år 1-3)
SO arbete i årskurs 1.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Geografi, historia, religion och samhällskunskap.

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Utifrån närområdet berätta samt beskriva naturen och miljön samt dess koppling till vart människor bor och arbetar.
 • Namnge några viktiga samhällsfunktioner och ge exempel på platser och yrken i Partille samt hur de är kopplade till hemortens historia.
 • Namnge och beskriva någon plats för religionsutövning och koppla samman det med religioner som utövas i närområdet.
 • Kunna berätta om riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan bete sig i trafiken för att minska riskerna.
 • Beskriva hur ett klassråd organiseras och genomförs.

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Diskutera och samarbeta i grupp.
 • Se på klipp om ämnesområdena.
 • Gestalta med hjälp av bilder.
 • Läsa kortare faktatexter och svara på frågor. 
 • Besöka relevanta platser.

När ?

Arbetsområdet pågår under höstterminen 2020 t.om vårterminen 2021.

Varför ska vi göra det här?

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället samt vilken roll religioner kan spela i samhället.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Vi kommer att bedöma att du är aktiv under lektionerna.
 • Du ska även ha utvecklat din förmåga att samtala och diskutera olika frågor. 
  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: