Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA ELEVENS VAL 9EN

Skapad 2021-02-24 13:43 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer under elevens val arbeta med svenska texter och prata om hur man närmar sig en text. Vem? Vad? Hur? och Varför? During the student's choice, we will work with Swedish texts and talk about how to approach a text. Who? What? How? and Why?

Innehåll

Innehåll- Content 

När vi läser texter möter vi människor, tankar och känslor. 

When we read texts, we meet people in them, their thoughts and feelings. 

Mål - Target

Att du ska kunna använda dig av strategier för att förstå texter. That you are able to use reading strategies in order to understand texts. 

-  Hur kan bilden visa vad texten kommer att handla om? Vad säger rubriken och underrubriker? Vem handlar texten om? Vad vet vi om personen? Tid och plats? (orientera dig  i en text)

- How does a photo or an image help you show what a text is about? What do titles/subtiles say about the content? 

Who is the text about? What do you know about that person? Time and place? 

Att du ska kunna se hur den röda tråden som finns i texten leder dig från start till mål. That you are able to see "the main theme" leading you from start to end.  

Att du ska öka din förståelse av händelser i texter dess orsak och verkan. That you  increase your understanding of events in texts its cause and effect

Att du ska kunna tolka budskap i texter. That you are able to interpret main themes and messages in texts.

 

Resurser 

Bedömningsmaterial i svenska åk 7-9 

Bedömning - Assessment 

Du visar din förståelse av texterna på lektionerna. 

Jag återkopplar till din ämneslärare. 

You show your understanding of the texts during lessons.

I give feedback about your progress to your subject teacher. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
    SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: