Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2021-02-24 14:05 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering åk 1 vårterminen 2021
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Hur var det att vara barn förr i tiden. Gick barn i skolan? Arbetade barn? Hur bodde man förr i tiden?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Berätta något om hur det var att vara barn förr i tiden
 • Ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv
 • Förstå och tolka en tidslinje
 • Skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord/tankekartor

Innehåll

Vi göra en resa bakåt i tiden. Vi kommer att skapa en tidslinje med start i nutid. Under resans gång kommer vi att uppmärksamma viktiga årtal för dig och din släkt. Du ska  få lära dig hur barns livsvillkor förändrats under hundra år genom att jämföra din vardag med dina föräldrars och deras föräldrars. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under vårterminen. 

Du kommer att:

 • vara med om genomgångar
 • se bildspel/film
 • göra intervjuer med någon äldre person
 • ta del av enkla faktatexter, göra tankekartor och skriva egna faktatexter
 • rita bilder och skriva bildtexter till din egen tidslinje

Redovisning

Du redovisar genom att:

 • muntligt och skriftligt berätta något om hur barn hade det förr och jämför med hur barn har det idag
 • göra en egen tidslinje med egna faktatexter och tillhörande bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: