Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2021-02-24 14:05 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Innehåll

 

Det här ska du lära dig:       

 • Typiska årstidstecken
 • Hur klarar djur sig under vintermånaderna
 • Vad som sker i naturen under året
 • Några av vattnets former och övergångarna mellan dem
 • Några djurs livscykler
 • Himlakropparnas rörelser (varför vi har årstiderna) 
 • Några stjärnbilder
 • Begrepp inom temat

 

 

Det här ska du utveckla (förmågor):

Analysförmågan

Du kommer få arbeta själv, tillsammans med en kamrat och tillsammans i

Du kommer få öva på att jämföra hur naturen ser ut och ändras under olika årstider. Varför gör naturen det och hur känner man egentligen igen olika årstider? Du kommer få visa att du lärt dig detta genom att sortera trädbilder i rätt ordning efter årstid. Du kommer även att få träna på att jämföra djur genom att studera bland annat deras utseende, föda, boplats och livscykel.

Kommunikativa förmågan 

Du kommer få öva på att berätta vad som händer med trädet under de olika årstiderna och beskriva så dina kamrater förstår. Du kommer få öva på att berätta om olika djur och hur de lever under de olika årstiderna och beskriva så dina kamrater förstår. 

Förmågan att hantera information 

Du kommer få öva på att undersöka hur naturen ser ut och på att kunna använda bilder för att berätta om de olika årstiderna. 

Begreppsförmågan Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver. 

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

 • Vi kommer att arbeta både inne i klassrummet och ute i naturen. 
 • Du kommer få arbeta själv, tillsammans med en kamrat och tillsammans i hela klassen.
 • Vi kommer undersöka hur djuren, naturen och träden ser ut under hela året. 
 • Vi kommer arbeta med våra Ipads för att undersöka hur olika årstider och djur ser ut. 
 • Vi kommer att skriva om året, djur och natur. 

 

 

Bedömning (när och hur)

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande under arbetsområdets gång genom ditt deltagande i 

 • aktiviteter under lektionstid
 • samtal och diskussioner
 • undersökningar
 • någon typ av presentation 

 

 

Du lär dig detta genom att:

 • Se faktafilmer och ta del av faktaböcker.
 • Göra enkla observationer i naturen.
 • Arbeta i smågrupper
 • Göra enkla experiment och dokumentera dessa.
 • Studera vårt tellurium
 • Göra egna modeller 

 

Ord och begrepp i området:

 • fast form
 • flytande form
 • smälta
 • frysa
 • stam
 • gren
 • rötter
 • bark
 • krona
 • stjärnbild
 • himlakropp
 • kronblad
 • stjälk
 • ståndare 
 • pistill
 • pollinering/ pollinera
 • livcykel
 • gro

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Årstider- Djur och natur

på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Årstiderna - hösten
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel på vad som händer i naturen på hösten. (t.ex. träden tappar sina löv, berätta om hur vädret ändrar sig)
Jag kan ge flera exempel på vad som händer i naturen på hösten. (t.ex. träden tappar sina löv, berätta om hur vädret ändrar sig)
Årstiderna - vintern
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel på vad som händer i naturen på vintern. (t.ex. hur träden klarar sig, att det är kallare och kan komma snö.)
Jag kan ge flera exempel på vad som händer i naturen på vintern (t.ex. hur träden klarar sig, att det är kallare och kan komma snö.)
Årstiderna-våren
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel på vad som händer i naturen på våren (t.ex. hur frön gror, att det är varmare och att träden får knoppar och bladen slår ut.)
Jag kan ge flera exempel på vad som händer i naturen på våren (t.ex. hur frön gror, att det är varmare och att träden får knoppar och bladen slår ut.)
Djuren i närmiljön
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan ge något exempel på vad djuren gör när det blir höst/vinter (t.ex. går i ide, flyttar till ett annat land)
Jag kan ge flera exempel på vad djuren gör när det blir höst/vinter och kan enkelt förklara varför de gör så.
Djurs livscykel
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan med stöd berätta om något djurs livscykel.
Jag kan berätta om något eller några djurs livscykel.

NO
Vatten

Vatten

på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Vatten i olika faser (fast, flytande)
 • NO  1-3
Du vet att vatten finns i olika former t ex is, snö och regn.
Du vet att vatten finns i olika former t ex is, snö, regn. Du kan använda begreppen för två av vattnets faser (fast och flytande).
Dokumentera enkla experiment
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stort stöd dokumentera enkla undersökningar.
Du kan med visst stöd dokumentera enkla undersökningar.

NO
Himlakroppars rörelser samt stjärnbilder

på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan med stöd beskriva hur himlakropparna rör sig kring varandra.
Du kan självständigt beskriva hur himlakropparna rör sig kring varandra.
Månens olika faser.
 • NO  1-3
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om månens olika faser.
Du kan självständigt berätta om månens olika faser.
Stjärnbilder
 • NO  1-3
Du kan med stöd namnge någon och visa bilden av en stjärnbild t.ex. Orions bälte eller Lilla Björn.
Du kan självständigt namnge någon och visa bilden av en stjärnbild t.ex. Orions bälte eller Lilla Björn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: