Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENG VT21

Skapad 2021-02-24 14:18 i Friggesundsskolan Hudiksvall
Grundskola F
Grovplanering i engelska

Innehåll

Engelska 14a, HT 20


TB = New what`s up textbook, eleverna får möta olika typer av engelska texter och stegvis utveckla sin förmåga. 

WB = new what`s up workbook, förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till textbook.
Ett kapitel i TB och WB kallas för “Unit”. Varje unit består av tre delkapitel som avslutas med “Roundup” (ett test som testar det eleverna fått lärt sig). 

 

Engelska kartläggning = här möter eleverna övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i årskurs 6. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven. 

 

Nationella prov = Det nationella provet i engelska i årskurs 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion: prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll. Delprov A görs någon gång under veckorna 45-50. De andra delproven genomförs under vårterminen. Skolverket lämnade innan jullovet besked om att inga nationella prov ska genomföras under vårterminen. 


Bänkbok = Det finns fakta- och skönlitterära böcker på engelska som eleverna kan läsa när de arbetat klart i WB.

 

Elevspel = Eleverna får spela olika engelska spel online.

Dplay = Eleverna får se olika dramatiserande dokumentärer om djur på engelska, exempelvis “The Irwins” och “The legends of the wild”. Syftet är att de ska känna till olika platser och händelser i ett engelsktalande land, där personer delar med sig av olika erfarenheter. De får ta del av tydligt talad engelska från olika medier. De får se olika typer av samtal och dialoger på engelska. 

 

Film = eleverna ska känna till tydlig talad engelska från olika medier, exempelvis film. 


Ojämna veckor har eleverna engelska måndagar och tisdagar. Jämna veckor har de engelska tisdagar. Vecka / Dag

Måndag

Tisdag

Övrigt 

2

 

Film 

 

Film


Filmrecension
Bänkbok
Dplay

 

4

 

Engelska kartläggning s. 12-13, s. 14-15
Bänkbok
Elevspel
Dplay 

 

5

TB chapter 6

WB chapter 6
Ge ut glosor 

 

6

 

Glosförhör
Engelska kartläggning s. 24-27 och s. 16-17 i par
Dplay

 

7

Gör klart ch 4-6
Roundup 

Roundup
Dplay 

 

8

 

Engelska kartläggning
s. 30-33
Bänkbok
Elevspel
Dplay 

 

9

TB chapter 7

WB chapter 7

 

10 Sportlov

     

11

TB chapter 8

WB chapter 8
Dplay

 

12

 

Engelska kartläggning s. 34-35

 

13

TB chapter 9

WB chapter 9

 

14 Påsklov

     

15

Göra klart ch 7-9
Bänkbok 

Roundup

 

16

 

Engelska kartläggning s. 36-37
Bänkbok
Dplay

 

17

TB chapter 10

WB chapter 10

 

18

 

Engelska kartläggning s. 34-35
Dplay 

 

19

TB chapter 11

WB chapter 11

 

20

 

Engelska kartläggning gör klart alla sidor fram till s. 35
Dplay 

 

21

TB chapter 12

WB chapter 12

 

22

 

Roundup 

 

23 Sista skolveckan

Avslutning:
Vad har varit bra?
Vad har varit mindre bra?
Vad kan vi göra bättre nästa termin?
Vad har jag lärt mig?
Vad skulle jag behöva lära mig mer av?

   

 

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  TB, WB och engelska kartläggning.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  TB,WB och engelska kartläggning. 

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  Dplay och film. 

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  Dplay, film, WB, TB och engelska kartläggning. 

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  Dplay, film och TB.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  TB, WB och engelska kartläggning. 

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  TB, WB, Dplay och film. 

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  Film och bänkbok. 

 • Sånger, sagor och dikter.
  Textbook och film. Dikter är något vi behöver arbeta med VT 21.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  TB, Dplay. 

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  Det behöver vi arbeta med under VT 21.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  Textbook, Dplay och film. 

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  Dplay, film, TB och WB. 

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  Dplay, TB och WB. 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  TB, WB och engelska kartläggning. 

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  Eleverna får lära sig språkliga strategier inför de nationella proven genom olika övningar och aktiviteter. 

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  Eleverna får lära sig språkliga strategier inför de nationella proven genom olika övningar och aktiviteter.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  Eleverna får arbeta med det i TB och WB, samt i engelska kartläggning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: