Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÖGLÄSNING OCH LÄSLÄXA

Skapad 2021-02-24 15:14 i Hålta skola Kungälv
Grundskola F Svenska
Läsläxan kommer att löpa under läsåret och syftet är att föräldrarna ska läsa en lånebok i veckan för barnen hemma. Därefter ska barnen måla till handlingen och skriva av rubriken. Detta för att träna på att skriva av, lyssna och reflektera över handlingen. Önskvärt är att föräldrarna pratar om handlingen och lyfter olika ord. Vill barnen läsa ord själva är det ok. Syftet är också att utveckla barnens språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: