Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A - kapitel 3 divison

Skapad 2021-02-24 15:36 i Skyttorps skola Uppsala
Favorit matematik 4a kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med division. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4a.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du lära dig mer om division och lära dig kort division, du ska träna på grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur de kan användas.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

 

Begreppsförmåga                                                                                                            

Känna till begreppen som hör till division:

 • division
 • delningsdivision
 • innehållsdivision
 • kort division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot   
 • rest

 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

 • gemensamma genomgångar
 • enskilt arbete
 • grupp/pararbete
 • träning på dator
 • avslutande diagnos/prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Division åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
 • Ma  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. (Hur multiplikation och division hänger ihop. Begreppen täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, faktor och produkt)
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. (Hur multiplikation och division hänger ihop. Begreppen täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, faktor och produkt)
Matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. (Teckna en multiplikation och en division)
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. (Teckna en multiplikation och en division
Växla mellan olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. (Visa en uppgift med text, bild och "mattespråk")
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. (Visa en uppgift med text, bild och "mattespråk")
Välja och använda räknemetod
 • Ma  E 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredställande resultat. (Uppställning)
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat. (Uppställning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: