Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd (ämnesområde)VT 2021

Skapad 2021-02-24 16:34 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Under Vårterminen 2021 kommer eleverna utveckla kunskaper om hur man skapar och gestaltar inom uttrycksformen slöjd. Eleverna kommer att att ges möjligheter att uttrycka och skapa erfarenhet på ett mångsidigt sätt. Undervisningen ska bidra och stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleven ska delta i att framställa slöjdföremål i olika former och olika tekniker. Eleven ska delta i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i slöjdarbetet. Eleven ska delta i att undersöka hur slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformande. Eleven ska identifiera ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd genom att visa igenkännande och samspela.  

 

Så här ska vi arbeta

Under vårterminen 2021 kommer vi arbeta med slöjd genom tema världen.

Eleverna kommer ta del av slöjdarbetet med svenska traditioner och årstidsrelaterade arbeten och olika arbeten där vi lyfter in delar från världens olika hörn:

- Att skapa på olika sätt både genom att imitera, följa instruktioner och skapa fritt

- Arbeta med färg, form, struktur och perspektiv

- Slöjdarbetets olika delar: från idéutveckling till framställning och hur arbetsprocessen samverkar till en helhet

- Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

- Olika material som kan användas vid framställning av föremål - färg, lera, textil, trä och naturmaterial mm. Dess kombinationsmöjligheter med varandra.

- Verktyg, redskap och maskiner som kan användas i slöjdarbetet

- Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap

- Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg

- Hantverksföremål från olika kulturer och traditioner, genrer och tidsepoker

- Några slöjdmaterials ursprung och användning

- Kommunicera ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser

 

Det här ska bedömas

Eleven kommer att bedömas hur:

- eleven deltar i framställandet av slöjdföremålens olika former och tekniker

- eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i slöjdarbetet

- eleven deltar i att undersöka slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade

- eleven identifierar ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd och genom att visa igenkännande och samspela

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: