Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 3

Skapad 2021-02-24 17:22 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Religion i åk 3
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap
Du ska får lära dig mer om religion. Framför allt om de tre religionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

 

Du kommer att få möjligheten att:

 • Lära dig vilka symboler som förknippas med kristendomen, judendomen och islam men även buddhismen och hinduismen.
 • Lära dig mer om vad en kyrka, synagoga och moské är för något.
 • Lära dig om några av kristendomens, islams och judendomens högtider.
 • Samtala om frågor som är relevant för dig.
 • Titta på pedagogiska filmer som handlar om kristendomen, islam och judendomen.

      Arbetet kommer att ske genom att vi:

 • läsa lärobokstexter och samtala om innehållet
 • titta på pedagogiska filmer
 • arbeta med uppgifter kopplade till innehållet
 • samtala och ställa frågor
 • skriva texter om religionerna

     Din lärare kommer att bedöma om du:

 • Känner igen symbolerna för kristendom, islam och judendom.
 • Känner till vad en kyrka, moské och synagoga är för platser.
 • Känner till några högtider inom kristendomen.
 • Känner till någon högtid inom islam och judendomen.
 • Kan återge vad några berättelser ur bibeln handlar om.
 • Känner till kristendomens roll i skolan och i hemmet förr i tiden.

     

    

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3

Matriser

Re Sv SO
Bedömningsmatris SO religion

Analysera
Du ska kunna beskriva platser för religionsutövning och koppla samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Reflektera
Du kan samtala om elevnära livsfrågor.
Resonera Argumentera
Du kan ge exempel på likheter och skillnader mellan kristendomens, judendomens och islams högtider, symbolen och berättelser.
Söka information
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samtalsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: