Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer

Skapad 2021-02-24 18:58 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Bild
Kända bildkonstnärer och deras verk

Innehåll

Varje elev ska ta reda på olika saker om en välkänd bildkonstnär, skapa en kopia av en av konstnärens bilder, redovisa muntligt inför klassen och redovisa skriftligt till mig. 

Faktasökning och redovisning (muntligt och skriftligt)

Det du ska ta reda på och berätta om är

vem?

 • namn
 • födelse plats 

när?

 • den levde
 • den var verksam

var?

 • den levde
 • den var verksam

hur?

 • den skapade sina motiv
 • vilka material den valde
 • den var utbildad (eller inte var utbildad)

varför?

 • den skapade sina bilder
 • hur var samhället och tiden kring konstnären

Du ska titta noga på den bild du har valt och försöka återskapa den så gott du kan. Planera bilden innan du börjar. Titta på bilden och fundera över linjer och färger och vilka material du ska använda. Hur har konstnären använt materialen? Kanske ska du skissa upp bilden först. 

 

Tidsanvändning

Till ert förfogande har ni 6 lektioner. 

lektion 1: förstå uppgiften, bestämma sig för konstnär och välja ut en bild

lektion 2: ta reda på den fakta som står här ovanför

lektion 3, 4 och 5: skapa en kopia av bilden och förbereda sig inför redovisningen

lektion 6: hela klassen ska redovisa. (40 minuters lektion och ca 20 elever innebär 2 minuter var)

Bedömning

Jag kommer att bedöma ert arbete med att söka information (bild och svenska), er bild (bild), er redovisning om konstnären och er egen skaparprocess (bild och svenska).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: