Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-02-24 19:26 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att få lära dig hur man skriver en argumenterande text i form av en insändare. Hur en sådan text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras och hur man kan använda språket för att påverka så mycket som möjligt. Arbetsområdet kommer att avslutas med att att du skriver en egen insändare.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer du att få lära dig hur man skriver en argumenterande text i form av en insändare. Hur en sådan text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras och hur man kan använda språket för att påverka så mycket som möjligt.

Arbetsområdet kommer att avslutas med att att du skriver en egen insändare.

Konkreta mål:

Du ska skriva en egen insändare och använda strukturen för en Argumenterande text. I insändaren ska du använda de språkliga drag vi tränat på.

Du ska ge en kamrat respons på hennes/hans text samt utifrån responsen du fått bearbeta din egen text.

Bedömning:

Du kommer att skriva en insändare.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Följa strukturen för en argumenterande text. ( inledning där din åsikt presenteras, argument, ev motargument samt en sammanfattande avslutning där din åsikt presenteras ännu en gång.)
 • underbygga dina argument.
 • använda de språkliga drag vi tränat på t ex sambandsord, beskrivande verb.
 • använda  regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • ge och ta emot respons.

Undervisning:

Undervisning

Vi kommer tillsammans att gå igenom hur en insändare är uppbyggd. (bakgrund till varför du skriver, din åsikt, dina argument och en sammanfattning).

Du kommer att få lära dig hur man använder språket för att påverka någon. (Överdrifter,

beskrivande verb, känsloladdat språk..., )

Vi kommer tillsammans, i klassen, att träna på att göra en insändare.

Slutligen får du göra en egen insändare där du ska visa att du vet hur en argumenterande text är uppbyggd samt använder de

språkliga drag vi tränat på.

Du kommer också att, utifrån en checklista, ge en kamrat respons samt ta emot respons på din insändare. Utifrån responsen du får ska du bearbeta din text.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: