Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-02-24 23:29 i Trönningeskolan Halmstad
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 5 Svenska Geografi
Vår världsdel Europa består av många olika länder med olika naturtyper, olika naturresurser och olika klimatzoner. Detta kommer vi undersöka närmare och du kommer att få bli expert på ett land.

Innehåll

Hur ska vi jobba?

 • Vi går igenom Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi lär om de olika länderna i Europa.  
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, filmer och Internet.
 • Vi går igenom och jobbar med strukturen och uppbyggnaden av en faktatext (hur man skriver en faktatext)

 

 Bedömning:

 • Faktatext: (geografi och svenska)
 • Prov på namngeografi (geografi)
 • Deltagande i diskussioner

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Din kunskap om Europas namngeografi.
 • Din kunskap om jordens resurser.
 • Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
 • Din förmåga att beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Din förmåga att skriva en faktatext
 • Din förmåga att använda skiljetecken (punk, komma, stor bokstav, utropstecken och frågetecken)
 • Din stavningskunskap

 

Konkretiserade mål

 • kunna namn och läge på Europas länder, deras huvudstäder och andra viktiga delar som tex berg och floder.
 • ha kunskap om jordens resurser, hur de är fördelade 
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • kunna skriva en faktatext med dess struktur och uppbyggnad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Kunskapskrav Europa (geografi och svenska)

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunsakper
Ge - Natur och kulturkunskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper om natur- och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Ge - Landskap, resurser & befolkning
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap och befolkningsfördelning
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Ge - Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper i att använda geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Ge - Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har ännu inte kunnat visa att du har godtagbara kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visa det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
SV - Skriva texter
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har inte ännu inte kunnat visa att du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
SV - Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du i texterna använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
SV - Sammanställningar
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du gör sammanställningarna som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: