Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FOTBOLL - ÅK 1

Skapad 2021-02-25 00:18 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Specialidrott
Kursen Fotboll möjliggör för individen att utvecklas mot elitnivå inom olika metoder, teorier och individuella prestationer.

Innehåll

Lektionsplanering och träning utgörs av Stahre Accademy.

Bedömning och betygsättning utgörs av legitimerad idrottslärare Martin Zung tillsammans med Stahre Accademy.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
  Spe  -
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
  Spe  -
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
  Spe  -
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
  Spe  -
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
  Spe  -
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
  Spe  -
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.
  Spe  -

Matriser

Spe
FOTBOLL - Matris för åk 1

F
E
C
A
Aktivt deltagande.
-Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott. -Kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat. -Regler, taktik och teknik.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Föreläsning.
-vanligt förekommande skador inom specifik idrott. -Den specifika idrottens utveckling nationellt och internationellt.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Träningsprogram.
-Planering, genomförande och utvärdering av individuellt utformade träningsprogram.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Översiktligt med viss säkerhet
Utförligt med säkerhet
Utförligt och nyanserat med stor säkerhet
Uppgift.
-Faktorer som möjliggör en hälsosam prestationsutveckling. -Individens olika inställningar till träning och tävling.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Utförligt och nyanserat med säkerhet.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: