Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor på Utkikarna

Skapad 2021-02-25 08:35 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Sagor är en betydelsefull del i barnens utveckling där barnen lär sig att lyssna på varandra, skapa förståelse i vad andra tycker och skapa en självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Vi kommer utgå från barnens intresse av sagor i vår undervisning.

Innehåll

Vi ser att barnen har ett stort intresse för sagor. Vi läser olika sagor och fokuserar på gestaltning och dramatisering av ”Bockarna Bruse” och ”De tre små grisarna”. Vi lägger fokus på att koppla undervisningen till språk, matematik, värdegrund, skapande, Naturkunskap, lek och fantasi.

Sagor är skapade på ett sätt som gör att barnen lätt kan förstå och lära sig sagor utantill för att sedan återberätta dem. Genom att barnen kan återberätta sagor skapar det en tillit och självkänsla till sig själva.

Målet är att barnen ska få känna självkänsla och tillit till sin egen förmåga genom att återberätta och förstå sagor, men även att barnen ska få känna en gemenskap och delaktighet genom ett gemensamt intresse.

Vi kommer använda oss av lärvännerna och synliggöra dem under deras respektive fokusmånader. 

Exempel på aktiviteter är:

 • Rör-Else - Gestaltningdramatisering, estetik (dans, sjunga, lyssna på sagor/vila)
 • Alfa-Beta - Uppmärksamma text och ord i böcker, skapa en förståelse av berättelse och kunna återskapa en saga. Språkutveckling.
 • Räkne-Reza - Synliggöra matematiken i sagorna tex lägesbegrepp, storlekar, rumsuppfattning. Problematisera kring händelser i sagorna. 
 • Ute-Ugo - Dramatisering av sagor i naturen T.ex bokarna bruse vid en bro. Ta ut litteraturen. Gestaltning med naturmaterial. 
 • Krea-Tiva - Skapa utefter sagor. Dramatisera och gestalta. Fritt berättande av sagor. 
 • Lek-Levi - Ta med sagor i leken, Leka utefter sagor, främja och utmana barnens fantasi genom öppna frågor och möjlighet till eget berättande och gestaltning.
 • Hjärtrud - Barnen kommer att få utveckla sin lyhördhet och förmåga att lyssna på varandra. Turtagning. Synliggöra, diskutera och problematisera värdegrundsfrågor i sagorna. 
 • Digitalisering - Filma och fota barnens gestaltningar och dramatiseringar. Vi ser på sagor i olika gestaltningar och utförande på lärolattan för att förstå mångfalden i sagorna. 

Reflektion kommer att ske kontinuerligt tillsammans med barnen. Det kommer att ske under samlingar men även under aktiviteters gång. Vi dokumenterar för att reflektera tillsammans med barnen men även för att skapa lärloggar till barnen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: