Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modernismen 2021

Skapad 2021-02-25 08:52 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Momentet tar upp den modernistiska epoken och gör fördjupningar i några av dess tidstypiska författare.

Innehåll

Innehåll och syfte Detta moment tar upp modernismen i1900-talets första halva. Ni kommer att göra textnära analyser av flera författare från epoken (Hesse, Woolf och Kafka). Dessa kommer att kopplas till modernismen i stil och tematik. Vi kommer att arbeta med lyrik (Södergran och Lagerkvist). Momentet kommer även berätta om arbetarlitteraturen i Sverige (Fridegård) i ett jämförande perspektiv. Textutdrag kommer att varvas med eget skrivande och reflektioner. Vid sidan av läser vi även en roman.  

 

Lärandemål Ett övergripande mål är att du ska kunna förstå sambandet mellan litteraturen och den tid som den skrevs i (modernismen). Ni kommer att skriva en egen dikt som härmar den modernistiska stilen. Många frågor som tas upp är viktiga livsfrågor som man bör ställa sig själv: vad är ett bra liv, vad är ensamhet, hur fungerar vi som individer i ett samhälle? Det kanske viktigaste målet är att ni på ett känslomässigt sätt ska få ta del av litteraturen genom att läsa utdrag av texter och skriva reflektioner som tänker och tar ställning till dessa viktiga frågor.  

 

Undervisning och arbete har olika arbetssätt som: föreläsning, romanläsning, läsa och analysera textutdrag, arbeta med diverse uppgifter, samt associativt och reflekterande skrivande. 

 

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Allt det du gjort kommer att sammanställas till en totalbedömning i slutet av momentet. Om du är borta en lektion förväntas du ta igen det du missat.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
    Sve  -

Matriser

Sve
Modernismen 2019

E
D
C
B
A
Uppgifter och avslutande reflektion
Frågesvaren, reflektionerna och den avslutande personliga texten om modernismen skapar samlat en textnära litterär analys Analys och resonemang tolkar innehåll och budskap med viss säkerhet och använder exempel från texterna. – De besvarar frågorna rättvisande men kortfattat och svaren kan byggas ut mer. – De presenterar några exempel och tolkningar av innehåll, form eller budskap. – De ger rimliga svar och kommer med relevanta tankar och slutsatser från källtexterna.
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på C nivå.
Frågesvaren, reflektionerna och den avslutande personliga texten om modernismen skapar samlat en utförlig och textnära litterär analys Analys och resonemang tolkar innehåll och budskap med viss säkerhet och använder väl valda exempel från texterna
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på A nivå.
Frågesvaren, reflektionerna och den avslutande personliga texten om modernismen skapar samlat en utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys Analysen tolkar innehåll och budskap med säkerhet och använder väl valda exempel från texterna.
Språklig bedömning
Totalbedömning av språket i de olika arbetena. Uppvisat de språkliga kraven för E.
Några kunskapskrav för språk på C nivå har visats.
Totalbedömning av språket i de olika arbetena. Uppvisat de språkliga kraven för C.
Några kunskapskrav för språk på A nivå har visats.
Totalbedömning av språket i de olika arbetena. Uppvisat de språkliga kraven för A.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: