Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP- test arbetsområde

Skapad 2021-02-25 10:24 i Testskola i Unikum Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 9
Mall för FRIPP- fritidspedagogisk planering i Norrtälje kommun. Använd rubrikerna i din egen planering. Punktlistorna används som "Att tänka på" för dig som planerar.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

 

Tidsperiod

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

 • Varför ska eleverna lära sig detta?
 • Vilka läroplansmål arbetar vi med i temat? 
 • Vilka övriga mål som skolan arbetar med syns i planeringen (tex från arbetsplaner eller nyckelkompetenser)?
 • Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)?
 • Hur blir eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av arbetet?

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Hämta förmågor och centralt innehåll från läroplanens kap 4

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vilka aktiviteter har vi planerat, vilka miljöer kommer vi att använda oss av? Vilka material och tekniker planerar vi använda?

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vad vill vi att eleverna ska ha utvecklat efter temat?
 • Vilket lärande har skett?
 • Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt?

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: