Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2021-02-25 10:24 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 6 Matematik
Algebra är att beskriva med bokstäver eller beskriva det vi ännu inte vet.

Innehåll

Konkreta mål:

När du arbetat med detta område ska du kunna:

Tolka, förändra och skriva uttryck

Lösa enkla ekvationer

Använda och beskriva mönster

Använda strategier vid problemlösning.

Arbetssätt och bedömning:

Vi kommer att arbeta med diskussioner, laborativt arbete och genom att räkna uppgifter. Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Du kommer både muntligt, skriftligt och praktiskt få visa att du tagit till dig kunskaper kring arbetsområdet.

Matriser

Ma
Algebra

Algebra

  • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
  • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
E
C
A
Algebraiska uttryck
Förstår vad algebraiska uttryck står för. Till exempel 5 mer än a = 5 + a y delat med 4 = y / 4
Kan räkna uppgifter innehållande algebraiska uttryck. Till exempel Fredriks ålder är x och katarina är 4 år äldre. Hur gammal är Katarina när Fredrik är 10, 14, 60?
Räknar och förstår algebraiska uttryck och räkna med en hög rättprocent.
Ekvationer
Kan räkna enkla ekvationer. Till exempel X + 7 = 12, 5 * X = 25
Kan räkna ekvationer. Till exempel 2 * X + 6 = 24
Kan räkna ekvationer med en hög rättprocent. Kan räkna problemlösningsuppgifter ned ektationer. Till exempel en rektangel är dubbelt så lång som den är bred a) rita en bild b) Skriv ett uttryck för omkretsen c) Skriv en ekvation där du räknar ut bredden när omkretsen är 36
Beskriva geometriska mönster med uttryck
Kunna enkla uttryck för geometriska mönster och figurer. Till exempel skriv ett uttryck för en kvadrats omkrets om sidorna heter x.
Förenkla uttryck
Kunna förenkla uttryck. Till exempel 2 * x + 6 + 3 * x - 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: