Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nuestra ruta en Suecia

Skapad 2021-02-25 11:40 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du tillsammans med din grupp av elever från Spanien och Sverige kommer att planera resan från Spanien till Sverige.

Innehåll

Vad:

Du kommer att jobba i par med ett Realia arbete om Sverige- Suecia:


Hur:

Du kommer  att jobba med i grupperna enligt e-twinning projekt (se nedan pi länken), ni behöver välja rutan ni skulle vilja åka genom i Sverige ni vill jobba med och som ni skulle vilja visa till de spanska elever vi kommer att samarbeta.

Du kommer att söka efter fakta om de punkter som nämns nedan.

Det är superviktigt att du sparar ALLA dina informationskällor eftersom ni tillsammans med elever i Spanien kommer att skapa er egen TOUR och presentera det i en power point.

Tänk också på att ta reda på priser och tidtabeller som gäller och göra det så verkligt som möjligt!

Använd gärna bilder som du tycker om regionen ni valde för att göra din presentation lättare att förstå för eleverna från Spenien


Nombre de la región, ciudad y la bandera?.

A) Ubicación (Placering i kartan)

Gävleborg está en el centro de Suecia. 

B) Geografía (Geografi)

Ejemplo:  La región de......limita al Sur con.....al Norte con.....al Este con.....y al Oeste con.....

Hay ríos? (finns det flöden)


Hay montañas? (finns det berg)

Hay playa? (finns det stränder)

Cómo se llama el mar? (Vad heter havet eller flöden där)

C) Población (Folkmängd)

Cuántas personas viven en esta región? Cuántos años tiene el grupo más grande de la población?

D) Superficie (Area)

Comparación con alguna ciudad, comuna sueca

E) Clima (Vädret)

F) Flora y Fauna (Växt och djurarter) 

Qué animales hay en la región? Hay flora y fauna?

G) Religión

Qué religiones hay en la región? Porcentajes...

H) Comunicaciones (motorväg, tåg, flygplats, hamn)

Hay autopistas, carreteras, ferrocarril, aeropuerto, puerto marítimo?

I) Festividades (Höga tider: varför, när och hur)

Por qué, cuándo y cómo....

J) Turismo (Turismen)

Arquitectura, museos, teatros, playas, plazas, mercados, parques, conciertos, parque de diversiones?

K) Deportes (Idrott)

Hay equipos de fútbol famosos? Had deportistas famosos allí?

L) Comida Típica (Typiskt mat)

Ingredientes, receta....

M) Música típica (Typisk musik)

Hay algún cantante famoso moderno? Te gusta alguna canción? Traducción....

N) Sistema Político (Politisk system)

O) Economía (Ekonomi)

Producción / Industria / Siembra?  Produktion, industri, odling: Vad lever landet på?

P) Fuentes de Información (Información källor)
 ......................................................................................................................................

Länken till projektet och grupperna:

https://twinspace.etwinning.net/121144/pages/page/1025754


 ............................................................


Om du sitter fast:

Plagiat eller texter skapade med Google translate räknas ej som inlämnat!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: