Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och formler

Skapad 2021-02-25 11:55 i Björngårdsskolan Stockholm Grundskolor
Området behandlar: - Numeriska och algebraiska uttryck - Likheter-ekvationer - Mönster
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med att konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster.

Innehåll

Syfte och mål:

Syftet och målet med undervisningen är att du, efter avslutat moment, ska kunna :

- Konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster

Bestämma regler och fortsätta talföljder: 0,25 0,5 0,75 _ _ (+0, 25)

Konstruera egna talföljder.

Rita fortsättning på växande mönster
XXX00  XXXX00      XXXXX00
fig 1           fig 2             fig 3        fig 4

Bestämma antalet delar i mönster.

Beräkna antalet stickor tex i figur 12. Bestäm numret på figuren med tex 12 stickor. Ange antalet stickor i en figur n.

Undervisning:

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar och träning av nya moment. Dessutom ingår laborativa övningar både individuellt och i grupp. Vi använder oss både av boken och av digitala hjälpmedel när det är lämpligt.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina förmågor i ett diagnostiskt prov efter avslutat moment.

Det som bedöms i det här momentet är din...
- kunskap om de matematiska begrepp som hör till området
- förmåga att välja och använda matematiska metoder för att lösa uppgifterna
- förmåga att föra och följa matematiska resonemang, dvs hur du uttrycker dig muntligt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: