Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9 - VT 21, v.2-11

Skapad 2021-02-25 13:22 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Franska åk 9
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområden som handlar om att leva i olika fransktalande länder, att göra resor, om mode och kläder mm. Dessa arbetsområden berör allas vardag och innefattar ämnen och situationer som är välbekanta för eleverna.

Innehåll

Här ser du halva vårterminens planering v. 2-11.

1) Vad - centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception  

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser. 
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll. 
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier. 
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter. 
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer. 
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

2) Varför - förmågor: 

Kunna uttrycka sig i målspråket och förstå det, muntligt och skriftligt.

3) Hur - arbetsformer:

Läsa texter, titta på filmer, lyssna på musik och dialoger

4) Utvärdering - Bedömning:

Formativ bedömning: utvärdering sker löpande under arbetets gång (med anpassning pg distansundervisning).

Presentationer (kopplade till Förintelsens minnesdagen, CV, personnligt brev).

Prov om kap 3 v. 11 (torsdag 18 mars).

5) Veckoplanering - mål med veckan + sidhänvisningar

 

Vecka

Arbetsområde

Centralt innehåll och aktiviteter

Läxor

Bedömningstillfällen / Utvärdering

2-3

Chapitre 3a

Samtal mellan familjemedlemmar semester i Marrakech

Olika former av dialoger. Språkliga företeelser som grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Grammatik: olika uttryck med en. Objektspronomen (COD): le, la, l', les, lui, leur.

Variation i stavning och uttal av verb på -er såsom acheter och s'appeler

 

 • Läs texten s. 46-47 och lyssna på texten i övningsmästaren: www.ovningsmastaren.se (Chez nous 3, kap 3b)
 • Lär dig Phrases utiles s. 48 i TB och lyssna på de i övningsmästaren
 • Övn. 1 + 2 s. 77 i ÖB

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång

4-5

Chapitre 3b

Berättelse om en man som bokar en enkelbiljett till Rio men som får en ordentlig överraskning

Ttexten om le Maroc

Grammatik: de efter negation, mått och mängd; verbet partir i presens, passé composé och imparfait

 

·       Läs texten La Révolution Francaise s. 54-57 i TB med hjälp av ordlistan

·       Gör quizzen s. 84 i ÖB

 

6

Förintelsens minnesdagen

Skriftlig presentation kopplad till Förintelsens minnesdagen (på franska eller/och på svenska då det är realia). Leta info på. T.ex. hur hanteras i Frankrike det som har hänt under andra VK ... Eller annat som väcker ert intresse

Lämna in presentationen

 

7

Söka jobb och arbetsmarknaden i fransktalande länder

Antigen: på franska, skriva 1 CV + 1 personligt brev för att hitta ett jobb (t.ex. sommarjobb) med hjälp av det ni hittar på nätet.

Eller: på svenska, hitta info om arbetsmarknaden i ett fransktalande land och gör en PowerPoint presentation om det.

Lämna in CV + personligt brevet eller PP presentationen om arbetsmarknaden i ett fransktalande land.

 

8

Repetition kap 3

Självbedömningen gällande kap 3.

Films om passé composé och imparfait.

Lämna in mots croisés. Gå igenom texterna och grammatiken i kap 3.

 

9

Sportlovet

 

 

 

10

Repetition kap 3

Skriva en text om det du har gjort under lovet. Använd passé composé och imparfait. Säga meningar i helklass och bearbeta texten. Exempel av meningar med objektspronomen.

Fortsätt skriva texten.

 

11

PROV Kap 3

 

 

 

 

6) Länkar 

https://urplay.se/program/217731-alors-grammaire-le-passe-compose

https://urplay.se/program/217735-alors-grammaire-l-imparfait

https://urplay.se/program/217729-alors-grammaire-les-verbes-pronominaux-reflechis

 

Extra information

Läxläsning:

Du får hemläxa varje vecka inför nästa onsdagslektion. Du ska läsa den aktuella kapiteltexten i boken och lära dig glosorna till texten (gloslista finns längst bak i boken). Observera att du inte bara ska rabbla glosor från listan utan du måste även läsa texten och träna på att översätta meningar fram och tillbaka. Använd gärna Övningsmästaren för att lyssna på texterna och träna på ord till kapitlen.

Material:

Till varje lektion ska du komma med penna, sudd, textbok, övningsbok samt skrivhäfte.

Uppgifter

 • Inför provet på kapitel 3 v. 11

Matriser

M2
Moderna språk matris 7-9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: