Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 och 8

Skapad 2021-02-25 13:45 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Planering är skriven till en liten särskild undervisningsgrupp och bygger på träningshäftet och läroboken "Matte direkt",
Grundskola 7 – 8 Matematik
I det här avsnittet lär dig också att teckna och behandla uttryck och att lösa ekvationer. Mot slutet arbetar vi också med problemlösning med hjälp av ekvationer.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Du ska kunna

innebörden av variabelbegreppet i algebraiska uttryck
teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt och med parenteser
värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 

Undervisningen omfattar

Genomgångar och diskussioner

Enskilt arbete

Diagnos

Prov

 

Ungefärlig tidsplanering

Vecka 9 Träningshäftet s. 40-43 och boken s. 116-117

Vecka 10 Träningshäftet s. 44-47 och boken s. 118-119

Vecka 11 Träningshäftet s. 48-51 och boken s. 120-121

Vecka 12 Träningshäftet s. 53-54 och boken s. 122

Vecka 13 Träningshäftet s. 52 och boken s. 123 Prov (Långfredagen denna veckan också)

Vecka 14. Påsklov

   
   
   
 
   
   
             

Bedömning

Eleverna arbetar med matematiken både muntligt och skriftligt. Underlag för bedömningen är det eleverna visar att de kan på lektionerna liksom vid det skriftliga  provtillfället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: