Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret v.4.

Skapad 2021-02-25 14:34 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål:   Att barnen ska förstår att de är delaktiga och får vara med och bestämma sin dag.

Att öka barnens intresse för matematik. och att de får ny kunskap efter mognad och intresse.

Matematikpromenad mål. Är att ge dem olika matematiska termer och uttryck. 

Visa och lära barnen matematik genom att använda böcker som inspiration. Visa barnen olika sätt 

att använda och göra matte på. 

 

Syfte:

Att barnen ska vara delaktiga att välja aktiviteter under veckan och att de ska förstå att vi lyssnar på deras önskemål.

 

Matematikpromenad syfte är att vi ska upprepa vad vi gjort tidigare när vi hade den sist. Detta för att se vad barnen kommer ihåg och lärt sig. För att vi senare ska kunna utveckla uppgiften. Barnen ska lära sig och uppfatta lägesord, former siffror, landmärken, orientering och avstånd.

 Matematikuppdrag. Kunna visa barnen addition och subtraktion på ett enkel sätt. och de ska kunna få en förståelse för hur man gör. 

Matematikuppgift med hjälp av sagoböcker. För att ge barnen en förståelse och att de kan se matematik i sagoböcker. Hur de kan genom matematik kan undersöka , reflektera över och resonera kring det de läst i böckerna. (Läslyftet).

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: