Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation språken i Norden

Skapad 2021-02-25 14:47 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Muntlig presentation språken i Norden

Uppgifter

  • Muntlig presentation språken i Norden

Matriser

Sve
Muntlig presentation språken i Norden

Aktuella kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk och presentationsteknik
[Betyget F] Godkänd nivå ej uppnådd
[Betyget E] Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
[Betyget C] Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
[Betyget A] Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Argumentationsteknik
[Betyget F] Godkänd nivå ej uppnådd
[Betyget E] Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
[Betyget C] Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
[Betyget A] Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Språkförhållandena i Norden
[Betyget F] Godkänd nivå ej uppnådd
[Betyget E] Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
[Betyget C] Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
[Betyget A] Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: