👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AKK

Skapad 2021-02-25 15:50 i Trollet förskola Falköping
Förskola
Förskolan arbetar aktivt med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och GAKK (Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation) för att stärka språket och kommunikationen samt öka delaktigheten för alla barn.

Innehåll

Vad och Varför:

Kommunikation är en förutsättning för delaktighet och det är en mänsklig rättighet att kunna påverka sin situation. Alla människor kommunicerar på något sätt. Det kan till exempel vara genom kroppsspråk, mimik, tal eller bilder. Kommunikation är ett av människans grundläggande behov. Språket är vårt viktigaste redskap för att förstå beskriva och tänka kring omvärlden.
Stenens hemvist kommer förstärka några valda ord med tecken som stöd och bilder utifrån pågående projekt, men även i de olika vardagssituationer som förekommer på förskolan.

Hur:

•Pedagogerna använder de tecken som de kan. Med hjälp av bildstöd och ritade tecken som finns uppsatta på hemvisten, i Grytan, tamburen och på gården kan vi förstärka och tydliggöra språket så att kommunikationen blir tillgänglig för alla barn.

•Bildstöd och tecken som stöd sätts upp i tambur. Dessa används och förstärks av pedagogerna när barnen tar på sig innan utevistelse.

•Bildstöd och tecken som stöd används vid fruktsamling.

•Bildstöd och tecken som stöd används i Grytan vid frukost, lunch och mellanmål.

•Bildstöd och tecken som stöd finns tillgängliga ute och inne över valbara aktiviteter.

•Bildstöd och tecken som stöd som visar känslor finns tillgängliga både utomhus och inomhus.

•Bildstöd och ritade tecken finns på hemvisten som visar de ord som vi arbetar med i vårt projekt.

•Kommunikationsbok finns tillgänglig för barnen på hemvisten.