Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialisering, urbanisering och befolkningstillväxt

Skapad 2021-02-25 17:00 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 6 Historia Geografi
Under 1800-talet flyttar folk från landsbygden till städerna, man går från att vara jordbrukare till att jobba i industrier och Sverige och Europa befolkning ökar dramatisk.

Innehåll

Industrialisering, urbanisering och befolkningstillväxt 

Historia och geografi Åk6 VT21 
 

 

Vad vi kommer att lära oss på lektionerna 

 • Hur jordbruket förändrades med de så kallade skiftesreformerna 

 • Industriella revolutionens start Europa och spridning till Sverige 

 • Hur det var att leva i Sverige under 1800-talet som både vuxen och barn 

 • Varför folk flyttade från landsbygden till städerna (urbanisering) 

 • Varför Sveriges befolkning ökade och vilka konsekvenser det fick 

 • Olika sätt att se och analysera förändringar i ett lands befolkning 

 • Migration till och från Sverige under 1800-talet, orsaker och konsekvenser 
   

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

 • Genomgångar, filmklipp, textläsning och svara på frågor, källövning om hur det var att leva på 1800-talet samt ett avslutande kunskapstest 

 

Kunskapskrav i historia 

 • Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. 

 • Eleven kan förklara orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. 

 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. 

 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. 

 • Eleven kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 

 

Kunskapskrav i geografi 

 • Eleven kan beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. 

 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 

Uppgifter

 • Prov: 1800-talet i Europa och Sverige

 • Prov: 1800-talet i Europa och Sverige

 • Prov: 1800-talet i Europa och Sverige

 • Prov: 1800-talet i Europa och Sverige

 • Källuppgift - Barnarbete

 • Källuppgift - Barnarbete

 • Källuppgift - Barnarbete

 • Källuppgift - Barnarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Hi Ge
Kunskapskrav historia åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: