Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör musikinstrument

Skapad 2021-02-25 16:59 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 1 – 2 Fysik SO (år 1-3) Teknik Musik
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om de olika musikinstrument grupperna, och designa och konstruera ett eget instrument. Du kommer sedan att spela på instrumentet tillsammans med dina klasskamrater.

Innehåll

Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument.  

I detta arbetsområde kommer du att träna på din förmåga att

* skapa hållfasta och stabila konstruktioner.

* att beskriva hur några enkla musikinstrument fungerar. 

* stegvis bygga  upp dina teknikkunskaper.

 

Hur gör vi detta?

* Du ska få lyssna på olika instrument och höra likheter och skillnader i ljudet.

* Du ska få skapa instrument med hjälp av gummiband, burkar, ballonger, plastflaskor, träbitar mm.

* Du ska få prova att spela på ditt instrument tillsammans med dina klasskamrater.

 

Utvärdering:

*När instrumentet är klart kommer du få reflektera kring vad du lärt dig, och vad som var roligt /mindre roligt med arbetet, vad som var svårt eller lätt, kan du göra på ett annat sätt, och hur kan du använda dina nya kunskaper i andra sammanhang?

 

Bedömning:

Du bedöms utifrån din förmåga och delaktighet när vi:

* Lyssnar och analyserar olika ljud och instrument.

* När du konstruerar och bygger ditt instrument.

* Diskuterar och samarbetar i klassen för att hitta en bra teknisk lösning på problemet.

* Hur din dokumentation ser ut (i form av skisser, bilder, text)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Fy  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Fy  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: