Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Lag & rätt" - ett arbetsområde i samhällskunskap för år 6

Skapad 2021-02-26 08:57 i Tullbroskolan Falkenberg
Arbetsområdet "Lag & rätt" syftar till att utveckla, fördjupa och bredda elevernas kunskaper kring- och förståelse för rättsstaten och rättssamhället. Med dessa kunskaper ska eleverna utveckla förmågan att reflektera över ett gott samhälle med förståelse för dess ingående delar och funktioner. Under arbetets gång kommer eleverna att ställas inför varierande lärsituationer och arbetssätt, däribland samtal och diskussioner i grupp samt individuella reflekterande moment.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Arbetsområdet "Lag & rätt" syftar till att utveckla, fördjupa och bredda elevernas kunskaper kring- och förståelse för rättsstaten och rättssamhället. Med dessa kunskaper ska eleverna utveckla förmågan att reflektera över ett gott samhälle med förståelse för dess ingående delar och funktioner. Under arbetets gång kommer eleverna att ställas inför varierande lär-situationer och arbetssätt, däribland samtal och diskussioner i grupp samt individuella reflekterande moment. Under veckorna 9 till och med 17 kommer eleverna bland annat att arbeta med Gleerups digitala läromedel "Samhällskunskap 4 - 6" och filmmaterial från den webbaserade streaming-tjänsten "SLI". Vidare kommer arbetet tidvis att fokusera på nätetik för att knyta an till barns och ungdomars användande av sociala medier av olika slag. Vi kommer då att prata om den lagstiftning som omgärdar dem och eventuella konsekvenser av att bryta mot den.

Innehåll

Arbetsområdet "Lag & rätt" syftar till att utveckla, fördjupa och bredda elevernas kunskaper kring- och förståelse för rättsstaten och rättssamhället. Med dessa kunskaper ska eleverna utveckla förmågan att reflektera över ett gott samhälle med förståelse för dess ingående delar och funktioner. Under arbetets gång kommer eleverna att ställas inför varierande lär-situationer och arbetssätt, däribland samtal och diskussioner i grupp samt individuella reflekterande moment. 

 

Under veckorna 9 till och med 17 kommer eleverna bland annat att arbeta med Gleerups digitala läromedel "Samhällskunskap 4 - 6" och filmmaterial från den webbaserade streaming-tjänsten "SLI". 

 

Vidare kommer arbetet tidvis att fokusera på nätetik för att knyta an till barns och ungdomars användande av sociala medier av olika slag. Vi kommer då att prata om den lagstiftning som omgärdar dem och eventuella konsekvenser av att bryta mot den. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Sammanfattande matris över Kunskapskrav i Samhällskunskap år 4-6

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för årskurs 6.
E
C
A
Förmåga att bedöma:
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Har bedömts under innevarande termin
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Förmåga att bedöma:
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Har bedömts under innevarande termin
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Förmåga att bedöma:
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Har bedömts under innevarande termin
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att bedöma:
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Har bedömts under innevarande termin
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Förmåga att bedöma:
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Har bedömts under innevarande termin
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga att bedöma:
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Har bedömts under innevarande termin
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Förmåga att bedöma:
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Har bedömts under innevarande termin
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Förmåga att bedöma:
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Har bedömts under innevarande termin
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Förmåga att bedöma:
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Har bedömts under innevarande termin
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: