Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, sång och ramsor.

Skapad 2021-02-26 09:52 i Högåsens förskola Öckerö
Förskola
Vi vill att barnen får möjlighet att möta olika sagor och ramsor för att på så sätt öka barnens intresse för språket och att leka med ord och begrepp.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi upplever att barnen har ett stort intresse av sagor, ramsor och sånger.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill att:

Barnen får möta olika ramsor, sånger och sagor för att utveckla sin språkliga förmåga.

Barnen ska utveckla sin språkliga förmåga och kommunicera på olika sätt.

Barnen ska vilja och våga uttrycka och förmedla sina tankar. 

Barnen utvecklar fler ord och begreppsuppfattning, samt lust att vilja leka med språket.

 

 

 


Hur gör vi?

 

 • Berättar och gestaltar olika ramsor och sagor
 • Använder konkret material för att illustrera sånger, ramsor och sagor
 • Tillgängliga böcker i miljön
 • Benämner ord och begrepp
 • Dramatisera
 • Använder digitala verktyg som komplement till det analoga.

 

 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: