Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans tecken

Skapad 2021-02-26 10:32 i Levene förskola Vara
Förskola
Varje vecka väljer vi ut två tecken som vi arbetar med tillsammans på avdelningen.

Innehåll

Bakgrund

Inne på avdelningen har vi barn i blandade åldrar och alla med olika förutsättningar att kommunicera. Därför vill vi ge alla barn samma möjligheter att förstå och göra sig förstådda. Vi har därför valt att arbeta med TAKK.

Så här skriver SPSM.se (specialpedagogiska skolmyndigheten):

”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
TAKK är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk” (https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/forskolan/tecken-som-stod-i-forskolan/).

 

Projektets syfte/metod

Varje vecka väljs två nya ord ut. Det är ord som barnen kommer i kontakt med i vardagen. Dessa sätts upp inne på avdelningen samt läggs ut på Unikum så att hemmet kan ta del av dessa. Varje dag repeterar vi de aktuella tecken vi valt ut och arbetar med dessa på olika sätt.

 

Projektets mål

Att ge alla barn möjlighet att kommunicera på ett sätt där de kan göra sig förstådda och förstå varandra. 

Att göra hemmet delaktiga i den dagliga verksamheten på avdelningen. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: