Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism, lösningar och blandningar

Skapad 2021-02-26 10:55 i Hällevadsholms skola Munkedal
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
I det här arbetat ska du få lära dig om olika materials egenskaper, ex. om de är magnetiska. Du ska också få lära dig skillnaden mellan lösningar och blandningar.

Innehåll

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • Sortera några enkla material efter om de är magnetiska.
 • Dokumenterar dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder, samt ge exempel på några lösningar och blandningar.
 • Göra någon jämförelse mellan dina egna och andras resultat.

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att:

 • Tillsammans göra VÖL-schema.
 • Titta på faktafilm.
 • Göra praktiska uppgifter.
 • Diskutera i helklass och grupper om magnetism, lösningar och blandningar.
 • Göra enkla experiment. 
 • Dokumentera genom att ställa hypoteser och resultat.
 • Jämföra resultaten

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • Kunna sortera några enkla material efter om de är magnetiska.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Dokumenterar dina undersökningar och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Bedömningsmatris Åk 3: Magnetism, lösningar och blandningar

Bedömningsmatris.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmågan att följa en instruktion
 • Sv   3
Du kan med stöd följa en muntlig eller skriftlig instruktion.
Du följer och förstår en muntlig eller skriftlig instruktion.
Förmågan att utföra enkla experiment och undersökningar.
 • NO   3
Du kan med stöd utföra enkla experiment och undersökningar
Du deltar aktivt och kan utföra enkla experiment och undersökningar.
Förmågan att separera lösningar och blandningar.
 • NO   3
Du kan med stöd separera lösningar och blandningar.
Du deltar aktivt och kan separera lösningar och blandningar.
Förmågan att dokumentera sina undersökningar och att använda sin dokumentation i diskussioner och samtal med stöd av bilden i planeringen.
 • NO   3
Du kan med stöd dokumentera dina undersökningar och använda din dokumentation i samtal och diskussioner.
Du dokumenterar aktivt och till stor del självständigt dina undersökningar och använder din dokumentation i samtal och diskussioner.
Förmågan att sortera enkla material efter om de är magnetiska
 • NO   3
Du kan med stöd sortera enkla material utifrån att de är magnetiska
Du deltar aktivt och kan sortera enkla material utifrån om de är magnetiska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: