Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext

Skapad 2021-02-26 11:16 i Vallastadens skola Linköping
Skriva faktatext.
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta arbetsområde ska vi träna på att söka, skriva och sammanställa en faktatext.

Innehåll

Mål

 

Arbetets innehåll

Vi ska följa en planering för hur man skriver en faktatext om ett djur enligt dessa punkter:

 1. Välj djur
 2. Sök information på internet.
 3. Hitta minst två källor och välj ut text efter givna underrubriker.
 4. Stryk under nyckelord i texten.
 5. Skriv ett första utkast till en faktatext utifrån nyckelorden i mallen.
 6. Förbättra och redigera texten efter kamratrespons.
 7. Texten renskrivs och redovisas tillsammans med en bild av djuret.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få:

 • delta i klassdiskussioner kring vad en faktatext är och hur den är uppbyggd genom att titta på olika faktatexter.
 • söka information på internet. 
 • plocka ut nyckelord ur en text.
 • använda nyckelorden för att skapa en faktatext med egna ord.
 • bearbeta din text för att utveckla och förbättra texten.
 • redovisa ditt arbete skriftligt tillsammans med en bild. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas kontinuerligt i hur du:

 • tar ansvar för att ditt arbete går framåt.
 • följer arbetsgången.
 • söker information
 • väljer ut text, stryker under nyckelord
 • skriver ditt utkast, bearbetar texten och skriver rent.
 • deltar i klassdiskussioner kring faktatexter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: